Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Airport Holding (CAH) heeft met diverse stakeholders van de luchthaven, onder wie minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling en minister Ornelio Martina (PNP) van Justitie uitvoerig gesproken over de huidige gang van zaken en bijkomende klachten van passagiers bij het gebruik van de e-gates bij aankomst en vertrek op de luchthaven.

egates
Na een intensief implementatietraject, zijn de e-gates op 15 april 2016 in gebruik genomen en worden sindsdien volledig beheerd door het Korps Politie Curaçao (KPC). Echter na een periode van enkele weken bleek dat de e-gates niet optimaal ingezet worden. Sindsdien heeft CAH met ondersteuning van KPMG in the Dutch Caribbean & Suriname (KPMG DC&S) enkele interventies verricht om het gebruik van de e-gates te verbeteren. Na verschillende observaties en onderzoeken is geconcludeerd dat de e-gates niet naar behoren gebruikt worden. Het gaat hier om verschillende knelpunten zoals niet optimaal managen van de e-gates en lage bezetting van immigratieambtenaren om de e-gates te bedienen. KPMG DC&S heeft namens CAH, samen met het KPC en de sectordirecteur van het ministerie van Justitie, een integrale aanpak uitgestippeld, die de dienstverlening door middel van het gebruik van de e-gates dient te verbeteren. Dit traject bevat verschillende onderdelen die de uitdagingen op een integrale wijze zullen aanpakken.
Om deze aanpak succesvol te maken is het van belang dat alle airportstakeholders samenwerken om de huidige uitdagingen te mitigeren. Mede hierdoor heeft CAH onlangs een vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata), het ministerie van Justitie en KPC, waar zowel de uitdagingen als de mogelijke oplossingen door KPMG DC&S aan de ministers werden gepresenteerd.
Tijdens de vergadering zijn concrete afspraken gemaakt over de gang van zaken en de benodigde verbeterpunten. Alle stakeholders hebben samengewerkt om praktische en duurzame oplossingen uit te stippelen. Samen met de ministers is besloten dat alle stakeholders, onder coördinatie van KPMG DC&S, samen zullen werken om de huidige processen in algemene zin bij de aankomst- en vertrekhal van de internationale luchthaven van Curaçao te verbeteren.
Het besluit om e-gates te plaatsen op Hato is het resultaat geweest van diverse onderzoeken, die zijn uitgevoerd met het doel het immigratiegrenscontroleproces te verbeteren. CAH was initiatiefnemer van dit project. De wachttijden bij immigratie op de luchthaven liepen sinds 2013 hoog op, en CAH was van mening dat hier verandering in moest komen met het oog op de ervaring van de passagiers bij aankomst en vertrek. Op diverse luchthavens met hetzelfde type e-gates zorgen deze met name voor een hogere veiligheid en doorstroming van inkomende en uitgaande passagiers. Dat er rijen ontstaan kan niet voorkomen worden, maar het proces brengt over het algemeen een verbetering van de doorstroming van passagiers bij de immigratiegrenscontrole. Dit was het voornaamste doel van dit verbetertraject: het moet de uiteindelijke ervaring van alle passagiers die de Curaçaose luchthaven aandoen verbeteren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).