Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De coalitie van MPB en UPB wil dat de geheimhouding van drie rapporten die als vertrouwelijk zijn bestempeld wordt opgeheven.

F14 BON rapportenWel houden de partijen een slag om de arm en wordt er niet aangegeven op welke termijn dit dient te gebeuren.
De eilandsraad heeft onlangs een drietal vertrouwelijke rapporten ontvangen. Het gaat om de QuickScan BonLAB, de Development Agreement Sunset en het onderzoek rond Kaya Amsterdam. Binnen de Bonairiaanse gemeenschap is onvrede ontstaan over het feit dat de inhoud van de rapporten niet openbaar kunnen worden gemaakt, doordat het bestuurscollege (BC) ze als vertrouwelijk heeft bestempeld. De coalitiepartijen zeggen nu ‘enorme waarde te hechten’ aan transparantie, integriteit en goed bestuur. ,,De bevolking moet weten wat er besloten is en op welke manier besluiten genomen worden. Ook als er zaken niet goed zijn gegaan, moet hiervan geleerd worden en moet openbaar gemaakt worden welke lessen hieruit getrokken worden”, zo laten zij in een persbericht weten.
De partijen streven ernaar om zo snel als mogelijk de geheimhouding van de rapporten op te heffen maar, zo laten ze weten, dat kan pas zodra bedrijfsvertrouwelijke informatie en privacy zijn gewaarborgd. ,,In lijn met het derde lid van artikel 26 van de WolBES en met de beginselen van de Wet Openbaarheid Bestuur dient openbaarmaking zorgvuldig plaats te vinden waarbij verschillende belangen dienen te worden afgewogen, waaronder bedrijfsvertrouwelijke informatie of uit privacyoverwegingen.” Om welke belangen het gaat en van wie de privacy in het geding is wordt in het persbericht in het midden gelaten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).