Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - In de aanloop naar de verkiezingen in maart voor de Eilandsraad van Bonaire meldde de gezaghebber, als voorzitter van het hoofdstembureau Bonaire, bij het OM dat hij van medewerkers van het stembureau signalen had ontvangen dat er volmacht stemmen werden geronseld.

bonaireIn opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door KPCN. Het onderzoek heeft geen bewijzen opgeleverd, heeft het OM BES bekendgemaakt.
Tot in de Tweede Kamer werden er vragen gesteld over de beweerde ronselpraktijken. Meerdere partijen wilden dat stemmen bij volmacht zou worden verboden of dat daar in ieder geval naar gekeken zou worden. Minister Kajsa Ollongen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde onlangs aan de volmachten niet te willen verbieden, omdat dat het stemrecht zou aantasten. Wel wil ze beperkingen aanbrengen, zoals het alleen nog schriftelijk verlenen van een volmacht. Dat zou ronselen tegen kunnen gaan.
In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben, aldus het OM in een uitleg. Zo is het namaken of vervalsen van stembiljetten en volmachten verboden. Ook is het verboden een kiezer om te kopen of te dwingen om een volmacht te geven. Maar ook het stelselmatig benaderen van personen om hen ertoe te bewegen hun stempas af te geven (ronselen), is verboden.
Na verhoor van meerdere personen heeft het OM geconcludeerd dat ‘er met de nodige terughoudendheid is verklaard’, ofwel de getuigen willen niet veel zeggen. Op basis daarvan kan dan ook niet met zekerheid worden vastgesteld dat er giften of beloften zijn gedaan. Ook het stelselmatig benaderen van personen kon op basis van de verklaringen niet worden vastgesteld. Het strafrechtelijk onderzoek is daarom afgesloten.