Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De oprichting van Air Navigation Services Aruba nv (Ansa) is een feit. Dit overheidsbedrijf wordt verantwoordelijk voor de luchtverkeersbeveiliging en kan door haar private karakter slagvaardiger werken dan de huidige overheidsdienst Directie Luchtvaart Aruba (DLA).

Verzelfstandiging van de luchtverkeersbeveiliging, die sinds 1986 wordt verzorgd, is al lange tijd een wens van de Arubaanse regering. De belangrijkste doelstelling hierbij is om het toezicht op en de uitvoering van de luchtverkeersbeveiliging van elkaar te scheiden.

Begin 2014 heeft minister Otmar Oduber van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur, besloten Ansa op te richten. Deze nieuwe entiteit wordt verantwoordelijk voor het bieden van luchtverkeersbeveiliging op Aruba. Er zal een organisatorische scheiding worden doorgevoerd tussen de uitvoerende taken (luchtverkeersbeveiliging) en de toezichthoudende taken van de DLA. De komende jaren zullen aanzienlijke bedragen worden geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe navigatiesystemen en een surveillance (radar)systeem. Upgrading van het personeel en het aantrekken van gekwalificeerd personeel hebben eveneens prioriteit.

Daarnaast is het streven om meer inkomsten te genereren door het aantal geregistreerde vliegtuigen te verhogen. Ten einde de vliegtuigregistratie competitiever te maken, zullen de procedures kritisch worden doorgelicht.

,,Voor mij is het een bijzonder moment”, aldus minister Oduber bij de bekendmaking van de plannen en de visie van de nieuwe organisatie. ,,Na jaren werk is het nu rond en kunnen onze partners nog betere dienstverlening en beveiliging verwachten.” De minister verwacht dat Ansa projecten gaat uitvoeren, waar al jaren om wordt gevraagd, maar die om begrotingstechnische redenen niet konden worden uitgevoerd. ,,We hebben nu een autonome organisatie die wordt gefinancierd via een ‘Consession Agreement’ met luchthaven Reina Beatrix. Die heeft een looptijd van twintig jaar, waarmee Ansa de financiële zekerheid heeft om haar werk naar behoren te doen”, aldus Oduber.

Op dit moment staan er vijf concrete projecten op de planning. De ‘remote transmitting site’ krijgt een opknapbeurt, waarbij de bekabeling wordt vervangen. Ook de andere ‘shelter sites’ worden gerenoveerd. Op deze locaties staat de apparatuur voor de luchtverkeersleiding. Met dit project is een half miljoen florin gemoeid. Het is ook hoog tijd voor het herzien van de ‘aeronautical charts’ die bij de luchtvaart worden gebruikt. De huidige kaarten zijn al veel ouder dan de vijfjaarstermijn die daar internationaal voor staat. De kosten daarvan zijn 315.000 florin.

Het ‘voice logging system’, dat alle communicatie tussen piloten en de toren registreert, werkt goed, maar een back-up systeem ontbreekt. Dat wordt binnenkort gerealiseerd, voor een bedrag van 175.000 florin. De communicatie zelf loopt via een satellietverbinding en voldoet aan de vereisten van de internationale luchtvaartorganisatie ICAO. De systemen Meva II en Meva III die hierbij gebruikt worden, krijgen een update, voor een bedrag van 120.000 florin. Het vijfde project op het verlanglijstje is een ‘flight inspection navegation system’. Ook dat wordt weer helemaal op het vereiste niveau gebracht. Aan dat project hangt een kostenplaatje van 125.000 florin.

In de komende jaren staat ook de aanleg van een ‘automatic terminal information system’ in de planning, evenals een ‘aitraffic services message handeling system’. Voor deze projecten wordt respectievelijk 175.000 en 1,5 miljoen florin geïnvesteerd. Ook voor de jaren 2017 en 2018 zijn er al projecten gepland. Ansa verwacht de komende 2,5 jaar een bedrag van ruim zeven miljoen florin te investeren ten behoeve van de veiligheid van het luchtverkeer.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).