Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Ongeveer 200 personen hebben zich vorige week verzameld op Maho Beach om te demonstreren tegen het dolfinariumproject van Alegria Boutique Hotel in Burgeaux Bay, Beacon Hill. Dat meldt The Daily Herald.
De demonstratie, georganiseerd door Dolphin Defenders SXM, werd opgeroepen vanwege de uitspraak van de rechtbank begin september dat het Land Sint Maarten een oppervlakte van 13.525 vierkante meter aan waterrechten in erfpacht moet geven aan Alegria Real Estate nv.
Alegria Boutique Hotel heeft op 12 augustus 2020 een gerechtelijk bevel ingediend met betrekking tot deze kwestie, die meer dan twee jaar teruggaat. Op 31 mei 2018 liet de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (Vromi), Miklos Gitterson, Alegria weten dat hij een verzoek had ontvangen voor de uitgifte van erfpachtrechten voor een gebied van circa 13.525 vierkante meter water voor de verdere ontwikkeling van het hotel.
Het resort vernam van Gitterson dat hij ‘in principe’ geen bezwaar had tegen de uitgifte van erfpacht, en voegde eraan toe dat de enige constructie die in het betreffende gebied is toegestaan een golfbreker en een zeeaquarium is. dolfinarium
In een e-mailbericht van 6 maart 2020 liet de toenmalige Vromi-minister Chris Wever de secretaris-generaal Louis Brown van het ministerie weten dat hij geen problemen had met de golfbreker en de pier ‘zolang Alegria ervoor kan zorgen dat er geen koralen worden beschadigd’.
Begin mei van dit jaar werd in een schikkingsovereenkomst afgesproken dat het hotel een oppervlakte van 13.525 vierkante meter zou krijgen aan de Burgeaux Bay.
Naar het voorlopig oordeel van het Gerecht in Eerste Aanleg is in het ontwerpbesluit tot uitgifte van erfpachtwaterrechten voldoende aandacht besteed aan de bescherming van het milieu. De erfpacht laat echter onverlet dat voor aan te leggen kunstwerken in het watergebied vergunningen zullen moeten worden verleend in het kader waarvan rekening moet worden gehouden met de bescherming van het milieu, oordeelde de rechter in het vonnis.
,,Alegria wil een golfbreker en een ‘zeeaquarium’ bouwen”, legde Kim Frye, bestuurslid van Dolphin Defenders, uit. ,,Ze moeten een bouwvergunning voor de golfbreker aanvragen en daarna een exploitatievergunning voor het zeeaquarium of dolfinarium, hoewel het dolfinariumgedeelte nog steeds een gerucht is. Nu het project echter meer realiteit wordt dan een gerucht, willen we niet wachten tot alles is gebouwd en er een zwembad op dolfijnen wacht. Dan is het te laat. We willen actie ondernemen voordat dat gebeurt.”
Een groot probleem is de golfbreker. ,,Vanuit milieuoogpunt kunnen we hiertegen optreden”, vervolgde Frye. ,,De golfbreker verandert de stroming en het koraal, en heeft een enorme impact op het milieu, op het strand en op de golven.”
Ze zei dat ze erg blij was met de grote opkomst zondagochtend, en merkte op dat er mensen waren om verschillende redenen, of het nu voor het milieu was, om stranden te redden, de kustlijn te redden of dolfijnen te redden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.