Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - De voortgangscommissie Sint Maarten is in de jongste rapportage nog somberder dan voorheen. Dat komt doordat er bij de politie sprake is van achteruitgang, terwijl er in het gevangeniswezen geen vooruitgang wordt geboekt.

sxmgevangenisDe verslagperiode, die normaal een kwartaal beslaat, is deze keer het eerste halfjaar van 2020. Door de coronacrisis kon er geen werkbezoek worden afgelegd en zijn er alleen videoconferenties en -gesprekken gehouden.
De uitbraak van Covid-19 en de regeringswisseling in maart 2020 hebben zowel de politie als de gevangenis ‘geen goed gedaan’, schrijft de commissie. Bij de politie wordt dit mede veroorzaakt door het vertrek van de Nederlandse nationale politie. Daardoor werd de toch al magere korpssterkte met nog eens vijftien man uitgedund. De opleiding en werving kwamen stil te liggen door de coronacrisis. De commissie maakt zich zorgen over het veiligheidsniveau op Sint Maarten.

Bij de politie moeten het functieboek en de regeling van de rechtspositie nog steeds worden ingevoerd. De procedure stagneert en dat leidt tot onvrede bij het personeel. ,,Voor zover dit nog niet is gebeurd dringt de commissie er bij de minister van Justitie op aan die stukken in het ministerieel overleg te brengen en te laten vaststellen.”
Voor uitbreiding van het korps is geen geld begroot. De commissie doet de suggestie hiervoor geld te reserveren uit de door Nederland aangeboden liquiditeitssteun.
De gevangenis Point Blanche blijft onverminderd een zorgenkindje. Bij alle problemen kwam in het eerste halfjaar ook nog dat de directeur werd ontslagen en de waarnemend directeur al binnen enkele maanden werd opgevolgd door een andere waarnemer. Deze waarnemend directeur ontbreekt het niet aan ambitie en enthousiasme, aldus de commissie.
Bij die ambities doen zich wel de nodige problemen voor, omdat alle betrokkenen al een dagelijkse taak in de gevangenis hebben. De commissie zet ook vraagtekens bij de inzet van paramilitair personeel van de VKS. Bij alle ambities ontbreekt het aan capaciteit op het ministerie van Justitie om de vereiste langdurige intensieve sturing te realiseren. ,,Geen inzicht is gegeven in de financierbaarheid en de inzet van andere middelen.”
De bouw van een nieuwe gevangenis is gepland, maar financieel nog niet rond. Dat komt onder andere doordat Sint Maarten nog niet heeft ingestemd met de voorwaarden voor liquiditeitssteun door Nederland. Het ontbreekt bovendien aan regie in het proces om het plan van aanpak en het detentieplan uit te werken.
,,Zonder externe inzet zal de detentiesituatie op Sint Maarten niet kunnen worden opgelost”, schrijft de commissie. Nederland en Sint Maarten zullen daarom ‘in alle openheid’ moeten bespreken wat ze willen bereiken en hoe dat het beste kan worden bereikt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.