Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De overeenkomsten om de wederopbouw van Princess Juliana International Airport (PJIA) te financieren zijn nog niet ondertekend. Dat zei interim-minister Perry Geerlings van Financiën tijdens de wekelijkse persconferentie van woensdagochtend.

pjiaDe overeenkomsten zouden vorige week in Washington DC worden ondertekend, maar de obligatiehouders zijn bezorgd over de motie van wantrouwen tegen vijf ministers die op 26 september door het parlement is aangenomen. Ook zijn ze bezorgd of de inkomende interim-regering de afspraken met de Wereldbank en de EIB zal nakomen of in plaats daarvan tracht deze terug te draaien.
De motie van wanvertrouwen heeft de interim-ministerraad ook opgedragen geen contracten met derden aan te gaan, zowel collectief als individueel. De Wereldbank en de EIB worden als derde partijen beschouwd, zei Geerlings.
Daarnaast had een juridisch adviseur van het National Recovery Program Bureau (NRPB) een juridisch advies uitgebracht waarin staat dat het niet verstandig zou zijn om de luchthavenfinancieringsovereenkomsten te ondertekenen vanwege de motie van wanvertrouwen. Geerlings zei dat hij het niet eens is met de mening van deze rechtsgeleerde.
Een andere jurist ‘die gespecialiseerd is in grondwettelijk recht’ heeft sindsdien een tegengestelde mening gegeven. Dit advies zegt dat er geen reden is om de ondertekening uit te stellen, omdat het een lopende overheidsaangelegenheid is. Gouverneur Eugene Holiday verzocht dat zowel de overgangsregering als de inkomende interim-regering de financieringsovereenkomsten voor de luchthaven zouden naleven.
Er zijn twee manieren waarop deze impasse kan doorgaan volgens Geerlings. Een manier zou zijn om de besprekingen met de obligatiehouders en advocaten van de overheid voort te zetten. Geerlings zei dat verschillende juridische wetenschappers momenteel een gekwalificeerd juridisch advies uitbrengen dat ze deze week willen afronden. Dit moet worden gedeeld met de obligatiehouders om te zien of het hun zorgen wegneemt. Hoe snel de overeenkomsten kunnen worden ondertekend, hangt af van de overheid. Zij moet de obligatiehouders weten te overtuigen dat ‘alles goed is’, aldus Geerlings. Een andere manier is dat het parlement een motie aanneemt die duidelijk de ondertekening ondersteunt van de financiële overeenkomsten met de Wereldbank en de EIB door de overgangsregering.
Volgens Geerlings wordt het beschikbaar stellen van de nodige operationele middelen aan de luchthaven door het niet tekenen van de overeenkomst ook vertraagd.
,,Ik ben van mening dat het volkomen onnodig is dat het dit punt heeft bereikt. Wij als overheid, wij als mensen, moeten een beslissing nemen over waar we naartoe willen. Ik ben klaar om te tekenen en ben klaar om alles wat zich zal voordoen onder ogen te zien”, concludeerde Geerlings
De overeenkomsten bestaan uit een subsidie van het door de Wereldbank gesponsorde trustfonds aan de regering van St. Maarten die de regering zal doorgeven aan PJIA in de vorm van een lening, een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) aan de regering van St. Maarten, twee doorleenovereenkomsten van de overheid aan PJIA, een concessieovereenkomst met de obligatiehouders en een veiligheidsovereenkomst met de luchthaven die die de liquiditeitssteun van PJIA tijdens de geschatte wederopbouwperiode van 18 maanden beschermt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.