Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Den Haag - De Royal Schiphol Group werd voor de Princess Juliana International Airport (PJIA) op Sint Maarten ingeschakeld om internationale luchthavenexpertise aan te trekken en ook wordt er een start gemaakt met verplichte veiligheidsonderzoeken van het luchthavenbestuur en de raden van toezicht, nu en in de toekomst.

luchthaven,,Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de luchthaven - onderdeel van de vitale infrastructuur, toegangspoort tot het eiland en motor van de economie - minder kwetsbaar wordt voor beïnvloeding door lokale politici wier belang niet overeen zou komen met dat van de lokale bevolking.”
Zo antwoordt de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties op Kamervragen over de kennelijke zoektocht door (sommige politici op) Sint Maarten naar alternatieve financiering, tegen veel minder gunstige voorwaarden.
De huidige regering van Sint Maarten heeft op verschillende momenten verklaard het aanbod van Nederland voor het herstel van PJIA te accepteren, legt Knops uit. Zo ging de regering in Philipsburg op 8 januari 2019 akkoord met het financieringsplan van de Wereldbank en de Europese Investeringsbank (EIB) voor het herstel van de luchthaventerminal.
Dit plan lag al sinds november 2018 ‘kant-en-klaar’ en bestaat uit een bijdrage van 51 miljoen dollar uit het Nederlandse trustfonds onder beheer van de Wereldbank, aangevuld met een zachte lening van 50 miljoen dollar door de EIB.
De Staten van Sint Maarten hebben op 3 juli hun steun verleend aan het financieringsplan middels hun goedkeuring van de begroting voor 2019.
Op 13 september bevestigde de minister-president van Sint Maarten nogmaals ondubbelzinnig het commitment van haar regering aan het financieringsplan via een publiek statement: ‘Prime Minister Marlin-Romeo clarifies position on the financing of the Airport Reconstruction’.
Op grond van zijn gesprekken met gouverneur Eugene Holiday van Sint Maarten over de politieke crisis op het eiland, en de persverklaring die op 30 september vanuit de gouverneur is uitgegaan, maakt de Nederlandse staatssecretaris op dat de demissionaire regering van Sint Maarten ‘alle lopende zaken afhandelt’ en ‘bestaande afspraken zal respecteren’.
,,Ik constateer ook dat de gouverneur de fractieleider van de National Alliance heeft verzocht als formateur van een interim-kabinet op te treden en prioriteit te geven aan onder meer de uitvoering van de afspraken met Nederland over de wederopbouw, met inbegrip van de afspraken die zien op financiering van het herstel van de luchthaven.
Op de vraag van het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) aan Knops of hij de constatering deelt dat Sint Maarten niet geholpen kan worden als regering en parlement niet geholpen willen worden en of hij de angst deelt dat herstel van het vliegveld geen succes kan worden zolang de politiek op Sint Maarten zich blijft verzetten?, luidt beide keren het antwoord ‘ja’.
Het herstel van de luchthaven is ‘randvoorwaardelijk’ aan het herstel van de Sint Maartense economie. Aan goedkeuring van het financieringsplan van de Wereldbank en de EIB in de stuurgroep van het trustfonds werden daarnaast door Knops een aantal voorwaarden verbonden die moeten zien op structurele verbetering en professionalisering van het luchthavenbestuur.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.