Knops duidelijk tijdens onderhoud met leden partij Van Putten op St. Eustatius

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties heeft politici van BES-eiland Sint Eustatius duidelijk gemaakt ‘dat er geen sprake kan zijn van meer autonomie dan de wet toelaat’.

StatiaDat staat te lezen in zijn verslag aan de Tweede Kamer over zijn werkbezoek vorige maand aan Statia. In het bijzijn van de regeringscommissaris Marnix van Rij had Knops gesproken met de vertegenwoordigers van de Progressive Labour Partij (PLP), namelijk Rechelline Leerdam, Reuben Merkman en Clyde van Putten.

,,Vanuit de PLP is benadrukt dat de partij in de verschillende fases onder de Wet Herstel Voorzieningen Sint Eustatius willen samenwerken met de Nederlandse regering richting een volledig herstel van de democratie”, aldus Knops. ,,De PLP heeft desgevraagd ook het pleidooi voor meer autonomie toegelicht. Ik maakte duidelijk dat er geen sprake kan zijn van meer autonomie dan de wet toe laat.”

Verder heeft de staatssecretaris gesproken met Aldeka Spanner van de Democratic Party (DP) en het afgescheiden lid van de DP, Koos Sneek. Dat was tijdens het werkbezoek dat twee dagen duurde: 3 en 4 november. Om ‘bij te praten met de regeringscommissaris’ en de plaatsvervangend regeringscommissaris en kennis te maken met de nieuwe Eilandsraadsleden.

,,Allereerst heb ik met de regeringscommissarissen gesproken over de voortgang inzake de twaalf criteria en vooral stilgestaan bij de samenwerking met de nieuwe Eilandsraad”, licht de bewindsman toe. De regeringscommissaris heeft uiteengezet hoe hij naar de verschillende fases uit de Wet Herstel Voorzieningen Sint Eustatius kijkt.

Deze uitwerking van de verschillende fases wordt in de maanden december en januari verder uitgewerkt, aldus Knops, inclusief het bijbehorende tijdspad. ,,Verder hebben we stilgestaan bij de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam.” In totaal zijn door middel van bijzondere uitkeringen vanuit het Rijk, verschillende fondsen beschikbaar gekomen op het eiland, wat resulteert in 132 projecten. Hiervan zijn er 27 afgerond. Van de resterende 105 projecten zijn er 67 gestart. Met de overige 38 moet nog gestart worden, geeft Knops aan. ,,Vanwege de schaarste van kwalitatief goed personeel op het eiland heeft het openbaar lichaam vooral behoefte aan projectmanagers om verschillende, vaak specialistische projecten, tot een goed einde te brengen.”

De regeringscommissarissen hebben ook stilgestaan bij de mogelijkheden voor betere ‘boven-eilandelijke samenwerking’ tussen de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Verder is uitvoerig gesproken over de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

,,Alle sleutelposities zijn inmiddels vervuld.” Nu is het volgens de staatssecretaris zaak dat er een ‘cultuurverandering gaat plaatshebben binnen het openbaar lichaam’ met ‘veel meer aandacht voor dienstverlening richting de burgers toe’ en de ‘uitvoering van verschillende projecten’.

,,Ten slotte heb ik het belang van de door de regeringscommissarissen bepleitte samenwerking tussen hen en de Eilandsraad onderstreept, teneinde de voortgang te waarborgen in het kader van de Wet Herstel Voorzieningen Sint Eustatius”, krijgen de Kamerleden te horen.

Daarnaast heeft Knops acht projecten bezocht; van de nieuwe waterfabriek en -opslag tot nieuwe wegen, de nieuwe luchthaven, de klif en de hospitainer(s). Er vond ook een briefing plaats in het natuurgebied Boven National Park over het project loslopend vee. ,,Ik was onder de indruk van de grote voortgang die, ondanks de Covid-19-pandemie, is geboekt.” Hij zal hier uitvoerig op terugkomen in de volgende voortgangsrapportage die de Kamer deze maand zal ontvangen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).