Van onze redactie
Caracas - Een Venezolaanse oppositionele coalitie (MUD) heeft aangekondigd hoe zij van plan is om president Nicolas Maduro uit het ambt te krijgen.

De MUD-coalitie is al weken in vergadering over hoe een nieuwe regering te installeren. Zij zegt dat zij alle constitutionele wegen zal bewandelen om verandering na te streven, aldus Starnieuws.
In de plannen van de MUD zitten een terugroep-referendum, een grondwetswijziging en massaprotesten. Venezuela is sterk verdeeld tussen aanhangers van Maduro's socialistische regering en degenen die zich ertegen verzetten. Oppositiepartijen hebben bij de parlementsverkiezingen in december met een overweldigende meerderheid gewonnen. De regerende socialistische partij is er slecht vanaf gekomen. Toch blijft de uitvoerende macht onder controle van president Maduro, van wie het mandaat loopt tot 2019. De oppositie heeft, voor het eerst in zeventien jaar, nu de meerderheid in het Venezolaans parlement.
Veel van de nieuwe verkozen oppositionele wetgevers hebben campagne gevoerd met de belofte de regering te vervangen vóór het einde van het ambtstermijn van Maduro. MUD-politici hebben in de afgelopen weken besproken welke strategie ze zullen toepassen. MUD-uitvoerend secretaris Jezus Torrealba heeft dinsdag gezegd dat de coalitie een beroep zal doen op het Venezolaanse volk om de grootste populaire pressiebeweging ooit te beginnen. ,,Ik herhaal alle mechanismen voor verandering.”
Onder de grondwet van Venezuela kan de president door een referendum worden verdrongen. Om zo’n referendum tot stand te brengen, zou ten minste 20 procent van de geregistreerde kiezers een petitie waarin zij vragen om een volksstemming moeten ondertekenen. Dat zouden er 3,9 miljoen kiezers zijn. Maar tot de volksstemming kan alleen worden opgeroepen als de president de helft van zijn termijn heeft gediend.
Maduro is zijn termijn van zes jaar begonnen op 19 april 2013, dus kan de oppositie na 19 april dit jaar beginnen met het verzamelen van handtekeningen voor een referendum. De volksstemming zal pas succes hebben als een gelijk of groter aantal kiezers dan die Maduro heeft gekozen, stemt voor een referendum. In 2013 heeft Maduro met 7.587.579 stemmen de verkiezingen gewonnen.
Het plan van de oppositie is om een wetswijziging te introduceren waarin het huidig presidentieel termijn van zes jaar met onmiddellijke ingang wordt verkort tot vier jaar. Op die manier zouden al in december 2016 nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden.
Grondwetswijzigingen kunnen zowel door de Nationale Vergadering als door een petitie met de handtekeningen van niet minder dan 15 procent van de geregistreerde kiezers worden voorgesteld. Zodra de grondwetswijziging is voorgesteld, rest het Venezolaans volk deze goed te keuren in een referendum met een gewone meerderheid van stemmen.
De eerste straatprotesten zijn gepland voor zaterdag 12 maart.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.