Curacao

Soab: Discrepantie budget SVB en geleverde zorg

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het zorgbudget dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor 2021 aan het Curaçao Medical Center (CMC) heeft toegekend, strookt niet met de werkelijke omvang van de zorgprestaties die het ziekenhuis heeft geleverd. De SVB onderbouwt ook niet waarom het budget wel toereikend zou zijn.

Lees meer...

Kolektivo en CuraDai met digitale munt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS is niet bekend met de CuraDai en heeft alleen via de media kennisgenomen van deze digitale munt. ,,Let op!” stelt de woordvoerder: ,,Instellingen die cryptovaluta uitgeven staan niet onder toezicht van de CBCS.” Maar de Centrale Bank laat wel een krachtige waarschuwing uitgaan.

Lees meer...

Reserves blijven van Kadaster; Ontvanger niet bevoegd te innen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kas van het land Curaçao wordt niet gespekt met vijftien miljoen gulden uit de reserves van het Kadaster. Bovendien had de Ontvanger niet de bevoegdheid om het geld met een dwangschrift en bankvorderingen op te eisen.

Lees meer...


Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Amsterdam - Eindelijk, anderhalf jaar later en na driemaal te zijn uitgesteld vanwege Covid-19, was het gisteravond zover: de ode aan de Curaçaose componist en pianist Wim Statius Muller in Het Concertgebouw van Amsterdam.

Lees meer...

Curaçao, Aruba en Sint Maarten blij met herleving tripartiet overleg

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - De premiers van de drie Caribische landen van het Koninkrijk - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - hebben afgesproken elkaar voortaan elke maand virtueel te ontmoeten en per kwartaal in persoon.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).