Curacao

In drie maanden geen antwoord op participatie CGOA

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een volledig gevulde zaal heeft onderwijsvakbond Doen de steun ontvangen van meer dan 200 collega’s om deel te nemen in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Dit gebeurde afgelopen week tijdens een algemene ledenvergadering. Om de steun te vergroten is een handtekeningenactie gestart waarbij alle werkenden in het onderwijs worden uitgenodigd om de vakbond te steunen in hun inspanningen om toegang te krijgen tot het CGOA. Iedereen die Doen steunt, wordt uitgenodigd om op 5 maart 2024 om 19.00 uur bij PWFC aanwezig te zijn.

Lees meer...

‘Newton zal straks de deur uitlopen als een held’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de langverwachte Statenvergadering waarin premier Gilmar Pisas (MFK) vragen heeft beantwoord over Caribbean Petroleum Refinery (CPR) die al in juni 2023 waren gesteld, heeft hij aangegeven de documenten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nooit gelezen te hebben. Steven Croes (PAR) vroeg hier uitdrukkelijk naar.

Lees meer...

‘Aangifte enquête-cie kan vertrouwen ondervraagden schaden’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aangifte die de parlementaire enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) bij het Openbaar Ministerie (OM) heeft gedaan is prematuur. Bovendien kan dat het vertrouwen van de geïnterviewde personen achter gesloten deuren schaden. Zij mogen er volgens commissielid Gwendell Mercelina, van regeringspartij PNP, zoals vastgesteld in de regels van de parlementaire enquête, vanuit gaan dat afgelegde verklaringen noch tegen de getuige zelf noch tegen een derde in rechte kunnen worden gebruikt. Er kan alleen aangifte gedaan worden als een getuige meineed heeft gepleegd. ,,Een besluit om mogelijk aangifte te doen op basis van getuigenverklaringen is derhalve uiterst merkwaardig en kan het onderzoek in de weg staan”, aldus het Statenlid.

Lees meer...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.