Het lezen van het stuk van de Vereniging van Christelijke Voorgangers was voor mij eerlijk gezegd vrij moeilijk. Dit met name omdat ik een wetenschappelijke opleiding heb genoten waarin feiten de boventoon voeren. U kunt zich dan ook voorstellen dat de strekking van het ingezonden stuk van de zogenoemde voorgangers, waarin woorden worden gebruikt zoals ‘wetenschappelijk’ en ‘bewijs’ wellicht voor mijn persoon, in deze strekking, als misplaatst worden ervaren.
Dat deze priesters het huwelijk exclusief willen houden tussen man en vrouw mag van mij volhartig, binnen de kaders van hun eigen religieuze instelling. Daar gebeuren namelijk meer praktijken waar ik als mens niet achter sta. Maar ook zij wonen in een vrij land, waar de Christian-lifestyle vrij uitgeoefend mag worden. Echter op het moment dat de lifestylekeuzes van deze mannen hun de illusie geeft dat zij het recht hebben mijn vrijheden en die van alle Yu di Kòrsou te overschrijden, wordt het tijd om een vriendelijk, doch dringend verzoek in te dienen bij iedere YdK.
Ik had graag een diepgaand juridisch en wetenschappelijk stuk geschreven waarin de termen secularisme en democratie voor eenieder duidelijk uitgelicht worden, zeker gezien de heer Flores niet helemaal begrijpt hoe de wetgeving werkt en liefde maar een bijzaak vindt. Toch steek ik liever mijn energie in zijn minst favoriete leerstuk, waar ook de bijbel van volstaat en het hele eiland momenteel veel van kan gebruiken: de liefde. Want ook al gelooft deze priester hier niet in, is het toch de basis van de mensheid.
Ik richt mij daarom tot alle YdK’s om zich meer te richten op een tolerante, multiculturele samenleving die begrip heeft voor het leerstuk liefde en respect voor de medemens en minder gevoelig is voor de overtuiging van enkele groeperingen die zich liever richten op het oordelen en uitsluiten van hun medemens. Onze scholen en curricula zouden zich daarom moeten aanpassen op wetenschappelijke leerstukken. Wellicht dat men zich dan minder geroepen voelt om religie neer te zetten als een eeuwenoude polariserende overtuiging en ideologie zoals deze priesters dat doen.
Er zijn in deze wereld ontzettend veel mensen, die ongeacht hun seksualiteit en religieuze achtergrond nu een gelukkig en liefdevol getrouwd leven leiden. Hopelijk zal dit op Curaçao, in de nabije toekomst, ook mogelijk zijn.
Hassnah Elhage,
Curaçao

ADletters logo

 

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).