Geachte leden van de Staten, geachte regering van Curaçao,
Curaçao staat op een belangrijk kruispunt in de besluitvorming over de toekomst van de Isla-raffinaderij. Om een goede afweging te kunnen maken over een dergelijke grote beslissing dienen alle opties op tafel te liggen. Helaas is dit niet het geval. Het scenario van duurzame herontwikkeling en sluiting van de raffinaderij, is niet uitgezocht.
Wij verlangen daarom van de overheid dat er eerst een alternatief plan wordt ontwikkeld, voordat er een MoU getekend wordt om de raffinaderij voort te zetten, zodat elk individueel parlementslid kan beslissen of Curaçao door moet gaan met raffineren, of de weg inslaat van herontwikkeling van het raffinaderijterrein en start met een duurzame, zelfredzame economie, conform de visie van GreenTown.
Dit verzoek is in lijn met het Landsbesluit uit 2013, waarbij het MDPT de opdracht kreeg om ook een terugvalscenario voor te bereiden in verband met een mogelijke sluiting van de raffinaderij, gevolgd door ontmanteling en sanering van de terreinen en de sociaaleconomische herontwikkeling.
Ondanks de kosten van 19 miljoen gulden voor het MDPT, heeft dit nooit plaatsgevonden en heeft men zich louter beziggehouden met continuering van de raffinaderij. Wij verlangen dat het scenario van duurzame herontwikkeling nader onderzocht gaat worden.
Vele opinieleiders op Curaçao en daarbuiten willen u hierbij assisteren. Deze mensen en vele andere bezorgde burgers hebben zich daarom verenigd als ondertekenaars van deze open brief en bieden hun hulp aan.
Getekend door:
Andres Casimiri, Sven Rusticus, Orlando Meulens, Nasha Desbarida, Julien Fanton, Ruben Suriel, Edgar Leito, Caroline Castendijk, Valentine van Doorn, Calvin Adamus, Ulysses Locadia.

De open brief is op briefpapier, althans met het logo, van GreenTown Curaçao.

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).