In een ingezonden brief op 22 november hekelt Disraël Orphelin het ‘soezereine’ karakter van het Koninkrijk der Nederlanden. De schrijver benadrukt nogmaals dat het soezerein is, niet soeverein. Kennelijk is het iets Heel Ergs. Maar het woord bestaat niet. Althans niet in het Nederlands. Het woordenboek geeft geen uitkomst, Google niet, en zelfs het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal kent het niet. Terwijl het laatste standaardwerk toch geacht wordt het grootste deel van de Nederlandse woordenschat te omvatten.
Als ons als lezer zo duidelijk wordt gemaakt dat het geen spelfout betreft, en het kennelijk de kern van het betoog vormt van de schrijver, en als zelfs de Van Dale ons in onzekerheid laat, kan de schrijver dan toelichten wat het woord soezerein inhoudt?

Johannes Linkels,
Bonaire

ADBrief 800

 

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).