Kornuiten en vazallen van Schotte vinden dat gevangenisdirecteur Floran hem probeert te vernederen door hem niet toe te staan om in burgerkleding naar het gerecht getransporteerd te worden. Ik begrijp dat niet goed want mijns inziens schuilt de vernedering in het als crimineel voor de rechter moeten verschijnen waarbij de klederdracht waarin dat gebeurt er verder nauwelijks toe doet. Vreemd dat Schotte zich druk maakt om zijn bajesplunje, maar verder blijkbaar niet gebukt gaat onder de schande van zijn veroordeling als topcrimineel. Dat laatste schijnt hem niet te deren, maar gek genoeg wel de kledingdracht die hem als crimineel te kijk zet, de boef dus die heel goed weet dat hij verkeerd is geweest maar desalniettemin niet goed vindt dat hij als boef bestempeld wordt. Voer voor psychologen. Even hypocriet zijn de vazallen die constant brallen over het onrecht dat hun leider is aangedaan, blijkbaar is hij een willoos slachtoffer van een duister complot ontwikkeld door politieke opponenten waarin zij geslaagd zijn dankzij samenspanning met het Openbaar Ministerie. Gemakshalve gaan ze dan voorbij aan het overweldigende bewijs van corruptief handelen waaraan de hun zo vereerde meester zich schuldig heeft gemaakt. Laten wij de zaken duidelijk stellen, Schotte is een crimineel, dit niet omdat ik dat vind, maar omdat een door beide partijen, OM en verdediging, verbeten gevoerd proces tot aan de Hoge Raad toe, glashelder heeft doen concluderen en vaststellen dat Schotte zich schuldig gemaakt heeft aan ernstige strafbare feiten. Deze strafbare feiten zijn niet bedacht door tegenstanders, maar zijn bewezen begaan door Schotte. Maar daar wordt niet over gesproken. Erger nog, meneer Schotte claimt thans ook nog reputatieschade! Hoe verzint de man het! Schotte had lang voordat hij met zijn politieke carrière begon zelf zijn reputatie reeds met de grond gelijk gemaakt, daar was echt geen ander voor nodig. Ik breng even in herinnering: (1991) examenfraude schorsing PSC, (1995) autodiefstal en heling, (1995-1997) schulden The Shoppers wegens creditcardfraude, (1999-2002) schulden in Food4U gevolgd door faillissement, (2001-2005) als manager Lido-hotel contractvervalsing en onrechtmatige vordering en beslag op werkgever, (2004-2006) schulden in Bad Boyz Toyz en creditcardfraude gevolgd door faillissement, (2005) doodslag veroorzaakt door zonder rijbewijs en te hard rijden in bebouwde kom. Schotte heeft ook de familie van het slachtoffer nooit benaderd om medeleven te tonen, laat staan dat hij schuld heeft bekend. Hij is voor de daad ook nooit vervolgd geweest, in hetzelfde geval obstructie gepleegd in het politieonderzoek, laat heimelijk sporttassen uit de verongelukte auto verwijderen, (2005) verzekeringsfraude, Schotte tracht na aanrijding zonder rijbewijs de autoschade van de geleende auto te verhalen bij verzekeringsmaatschappij Fatum, (2005-2007) fungeert als makelaars-assistent zonder financiële verantwoordelijkheid. In 2007 ging Gerrit Schotte de politiek in met circa 600.000 gulden aan schulden uit bovenstaande vonnissen. En dat is nog lang niet alles. Niemand is de beroemde verzekeringsfraudezaak vergeten waarbij hij de inbraak in zijn woonhuis op de Kaminda Electricien 10 zelf heeft georkestreerd om verzekeringspenningen op te strijken, daarnaast ook niet te vergeten de lijst van 52 MOT-meldingen die door Frente Sivil in de publiciteit is gebracht. Dus reeds lang voor zijn premierschap had Schotte voor hemzelf de reputatie opgebouwd van een onverbeterlijke zwendelaar. Ook staat ons nog steeds goed voor ogen hoe hij zijn screeningsonderzoek heeft geobstrueerd en bleef staan op het ontslag van het toenmalige hoofd van de VDC, de heer Edsel Gumbs. Dit ondanks dat de rechter tot tweemaal toe had gevonnist dat het ontslag onrechtmatig was. En what about het eredoctoraat Honoris Causa dat hij van Caribbean International University (CIU) kreeg, verzorgd door MFK-financier Vittorio de Stefano (eigenaar WTC) waarna een flink aantal WTC-ruimtes werden gehuurd om overheidsdiensten daarin onder te brengen, dit terwijl de overheid ook op dat moment reeds een overvloed aan dienstgebouwen ter beschikking had. Verder ook de shutdown van de VDC, het hoogverraad gepleegd door het laten kopiëren van staatsgeheimen door buitenlandse agenten, enzovoort, enzovoort, ik kan nog een tijdje doorgaan. Na al deze ‘wapenfeiten’ is het echt niet meer mogelijk zijn reputatie te schaden, daar heeft hij zelf heel consistent en standvastig voor gezorgd. Ook het bedrijf van de familie Van der Dijs, die ook reputatieschade claimt, kan hun aanspraak maar beter laten voor wat het is, gezien het schokkende rapport van Huub Willems over hoe in de tijd dat Schotte voor vijf aanstellingen heeft gezorgd van leden van de Van der Dijs-familie in de commissariaten van overheidsbedrijven, deze profiteurs er toen alles aan gedaan hebben om eigen voordeel daaruit te halen. Wat nepotisme betreft kan Trump nog wat leren van Schotte. Wat een verbazingwekkende hypocrisie door reputatieschade te claimen na eerst als een beest tekeer te zijn gegaan in de overheidsbedrijven. Het is ook best wel schandalig dat advocaat Sulvaran zijn beduidend minder door de wol geverfde assistent Lizaima da Costa Gomez voor dit reputatieschadekarretje heeft gespannen zonder haar op de hoogte te stellen van de reeds lang geschonden reputatie van haar cliënt en haar ook niet in te lichten over het rapport van Huub Willems. Dat arme kind wordt voor de wolven gegooid, de advocaten van het land zullen met het voormelde voor ogen, niet veel moeite hebben om van haar pleidooi gehakt te maken. Zelfs in het ondenkbare geval waarin een rechter haar gelijk zou geven en een schadebedrag zou toewijzen dan nog zal het voor het Land niet moeilijk zijn om als tegenvordering materiële en immateriële schade te claimen voor de enorme schade die Schotte het land heeft toegebracht door onder meer de valselijke beweringen over de staatsgreep, het in handen van een buitenlandse mogendheid laten spelen van staatsgeheimen, door de door hem veroorzaakte reputatieschade aan onze beveiligingsdienst die overigens tot op dit moment nog steeds niet in staat is geweest het vertrouwen te herwinnen van andere inlichtingendiensten en door de nepotistische benoemingen van familieleden van zijn partner in overheidsbedrijven waarin zij veel schade hebben berokkend. Zet die twee vorderingen tegen elkaar af, ik ben benieuwd wat daaruit zal rollen. En wat dat gebral van Schotte’s vazallen en kornuiten betreft over pogingen om Schotte te vernederen mag ik opmerken dat de MFK-politici zich eerder zouden moeten bekommeren om de vernederingen die Schotte het Land heeft doen laten oplopen, door zijn toedoen gaat ons Land immers voor eeuwig de historie in met de schande van start te zijn gegaan met de meest corrupte Curaçaose politicus ooit, die bovendien internationaal onze naam te grabbel heeft gegooid met dat verzonnen staatsgreepverhaal en met de echt vernederende aanspreektitel van ‘muchachito’ die ex-president Chávez aan hem heeft toebedeeld. Ex-politieagent Pik Pisas die ooit gezworen heeft recht en deugdzaamheid te verdedigen, heeft er geen moeite mee om onverbloemd voor zijn ontspoorde politieke baas op te komen, ondanks dat die tot op het niveau van de Hoge Raad als crimineel veroordeeld is. Van Cooper zijn we ook allang opportunisme gewend en gefoeter tegen de Rechtelijke Macht wanneer het recht niet uitpakt zoals hij dat wil. Het lijkt alsof beide MFK-coryfees in een interne machtsstrijd zijn gewikkeld over wie de leiding van de partij moet gaan overnemen, een keuze die blijkbaar afhangt wiens steunbetuigingen Schotte het meest welgevallig is. Samen met de KFO-jongens was het dan ook van groot belang om een groep bereidwilligen in te huren die genegen waren om met de door de KFO-fabriek gefabriceerde protestborden te gaan staan zwaaien tegen het onrecht Schotte aangedaan, arme stakkers die geen notie ervan hebben hoezeer ze worden misbruikt als pionnen in de machtsstrijd tussen de partijbonzen die om de gunst van Schotte en zijn (tijdelijke) opvolging strijden. Gezien het totale gebrek aan een moreel kompas, iets wat de MFK-partij altijd wel ontbroken heeft over te beschikken, maakt het niet uit wie wint, beide lieden staan garant voor een voortzetting van de amorele geaardheid die de MFK sedert haar oprichting door Schotte en casinobaas Corallo heeft uitgestraald.

George Lichtveld,
Curaçao

opinie

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).