De Belangen Vereniging Curaçaosche Agenturen (BVCA) heeft kennisgenomen van het artikel in de Extra afgelopen 15 mei, waarin een nieuw pakket van belastingmaatregelen wordt aangekondigd.
Uit het artikel valt op te maken dat de belangrijkste stakeholder, Chata (Curaçao Hospitality And Tourism Association), op de hoogte is gesteld van dit nieuwe pakket maatregelen. Wij menen echter dat het noodzaak - maar tevens effectiever is - om met álle stakeholders over deze kortetermijnmaatregelen te spreken, middels een nationale dialoog. Het maatregelenpakket zal immers gevolgen hebben voor vele bedrijfstakken, maar ook gevolgen hebben voor lokale consumenten.
Wij, als belangenorganisatie, willen graag meedenken aan een voorstel voor tijdelijke maatregelen om de financiële nood van de overheid enigszins te mitigeren. Ons uitgangspunt is wel dat er niet op korte termijn moet worden gesleuteld aan OB-percentages (omzetbelasting) waarbij het huidige OB-systeem nog steeds oneerlijke concurrentie toestaat. Deze situatie zal alleen verergeren wanneer het percentage wordt verhoogd. Het is noodzaak om een duurzaam plan op te stellen, welke de termijn van deze en toekomstige regeringen zal overschrijden.
Samenspraak kan alleen in dialoog plaatsvinden, waarin alle alternatieven door de stakeholders en experts kunnen worden geëvalueerd. Uiteindelijk moet er een balans komen tussen kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen, waarbij rekening moet worden gehouden met een krimpende economie en hoge (en stijgende) werkeloosheid. Indien dit niet parallel loopt met economische groei, is elk andere exercitie zelfvernietigend.
Wij hopen dat de regering, vooral in deze financieel-economische crisissituatie, snel gebruikmaakt van een proces tot dialoog, om tot gebalanceerde oplossingen te komen.

Joop Kusters, voorzitter BVCA,
Curaçao
ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).