Deze brief is gericht aan de twee nieuwe bestuursleden van Stichting Human Rights Caribbean. Allereerst complimenten voor het feit dat jullie er beiden voor hebben gekozen om zitting te nemen in een bestuur van een ngo, in dit geval de Stichting Human Rights Caribbean. Dat betekent in het algemeen dat jullie bereid zijn om werkzaamheden te verrichten voor het algemeen belang, zonder daarvoor betaald te worden. Vrijwilligerswerk dus.
Maar om vervolgens heel snel, als nieuwbakken bestuursleden, de voorzitter en nota bene initiatiefnemer en oprichter van de stichting buitenspel te zetten? Formeel kan het, want de meeste stemmen gelden, maar ethisch gezien is het natuurlijk niet te verantwoorden. Het zou netter zijn geweest ervoor te kiezen om zélf uit het bestuur te stappen en ruimte te maken voor anderen.
Ik was een van de groep van bezorgde burgers die anderhalf jaar geleden het initiatief nam om middels een ingezonden stuk en later een enquête aandacht te vragen voor het gebrek aan humanitaire hulp aan de vluchtende Venezolanen. Ik heb gezien hoe Ieteke Witteveen, als voorloper en trekker, heel veel werk op zich heeft genomen binnen deze zaak, onbezoldigd. Ze ving vluchtelingen op, overlegde met juristen, andere ngo’s en de overheid, stond de pers te woord, richtte een stichting op en was bezig om binnen deze stichting fondsen te werven en de werkzaamheden van de stichting te structureren en te professionaliseren. Ik ben ervan overtuigd dat zij de motor was achter en binnen deze stichting en ik weet dat dit voor haar een fulltime taak was, nogmaals: onbetaald.
Ik vraag me oprecht af hoe de overgebleven bestuursleden het werk van deze stichting gaan continueren. Hebben ze de juiste kennis, ervaring, contacten en zijn ze bereid al dit werk voort te zetten?
Ik ben opnieuw een erg bezorgde burger.

Rianne Hellings, Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).