De geschiedenis herhaalt zich op tragische wijze. Ruim twee jaar na de vorige ontsporing, wordt chirurg M. opnieuw het slachtoffer van ‘trial by media’. Waar in een volwassen land iemand pas schuldig wordt geacht en straf wordt opgelegd na zorgvuldig onderzoek en een eerlijk proces, zit chirurg M. nu opnieuw werkloos thuis na een ongefundeerde aanval in de media. Twee jaar geleden heb ik mij daar als Inspecteur-generaal Volksgezondheid fel tegen teweer gesteld. Toen was het een vrouwelijk Statenlid dat, al dan niet gevoed door wraakachtige insinuaties, ongefilterd de media opzocht, nu verlenen dezelfde media ongehinderd doorgang aan opnieuw onbewezen stellingen. In reactie op de onrust van januari 2018 heeft de Inspectie een onderzoek gedaan en gepubliceerd in een openbaar rapport, dat nog steeds te vinden is op de site van de Inspectie Volksgezondheid. Daaruit werd duidelijk dat géén van de aantijgingen voldoende inhoud had. De Inspectie verlangde van de leiding van het Sehos dat chirurg M. van alle blaam zou worden gezuiverd en weer aan het werk zou kunnen. Dit gebeurde pas na verloop van meerdere maanden, en niet zonder dreiging van een last onder dwangsom. Nooit heeft enig persoon op Curaçao het toenmalige rapport van de Inspectie inhoudelijk onderuit kunnen halen.

En nu dan opnieuw. Niet de koninklijke weg via een klacht bij het ziekenhuis of Inspectie. Nee, direct de openbaarheid gezocht via de media. En opnieuw een ziekenhuisdirectie die zwicht voor het publieke geluid en de chirurg op non-actief stelt. Zonder enig onderzoek! De huidige Inspecteur-generaal ad interim heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen. Op zich goed, maar in de constellatie na het wegsturen van ondergetekende, volgend op een conflict over onafhankelijkheid, mag ernstig aan diens onbevangen oordeel worden getwijfeld. Iedereen op Curaçao weet dat de huidige functionaris vooral braaf luistert naar de minister, die op haar beurt liever de stem uit de bevolking volgt dan een onafhankelijk, inhoudelijk onderbouwd onderzoek. De recente geschiedenis, waarin onder meer het proefschrift van Soraya Verstraete en de coronacrisis, bewijst dat Curaçao niet de omvang en de structuur heeft om een volwassen, onafhankelijk land te zijn. Het draagvlak is te gering en de lijntjes te kort voor onafhankelijkheid in oordeelsvorming. Mocht de huidige heksenjacht tegen chirurg M. leiden tot diens verdere beschadiging, dan vormt dat eens te meer het bewijs dat ‘autonomie’ in 2010 een slecht idee was. Slecht voor de economie, slecht voor het welzijn van de bevolking (minus de graaiende elite), en slecht voor de gezondheid en gezondheidszorg.

Jan Huurman (arts M&G en voormalig Inspecteur-generaal Volksgezondheid), Nederland

Naschrift redactie: Het is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat de heer Jan Huurman zo tekeergaat over ‘trial by media’. Vooropgesteld dat de betrokken chirurg uiteraard niet veroordeeld is, laat staan schuldig, maar dat zegt Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Sirving Keli dan ook met klem in deze krant: ,,Wij stellen nadrukkelijk dat onderzoek zal moeten uitwijzen wat er aan de hand is (geweest) en dat het onderbreken van de werkzaamheden geenszins een oordeel is over de werkzaamheden.” Huurman fulmineert, onder andere tegen de media, maar Huurman was in zijn tijd zeker niet te beroerd om zijn gang naar de media te maken en - zelfs een stapje verder te gaan - de media te gebruiken als pressiemiddel.

ADletters logo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).