Ruim een week geleden is er in Nederland een soort samenwerkingsverband, een soort vriendschapsverdrag getekend met Qatar op initiatief van de sjeik van Qatar, de huidige redder der wereld. Gisteren is beweerdelijk een Lease Agreement ondertekend met Oryx Midstream (waarvan Qatar aandeelhouder is) voor het beheer en de exploitatie van de ‘oliefaciliteiten’ op Curaçao, ja, ‘the whole bag and bundle’, beheer en exploitatie. Geen Memorandum of Understanding (MoU).
Men hoeft geen ‘rocket scientist’ te zijn om te snappen (en de doorsnee burger van Curaçao snapt het ook heel goed en is er niet erg happy mee) dat met deze ondertekening Curaçao zijn unieke natuurlijke hulpbron en zijn voortreffelijke toekomstige verdienmodel, te weten de diepzeehaven Bullenbaai, in de schoot van Qatar heeft geworpen.
Het was al met fanfare in de nieuwsmedia vrijdag aangekondigd en - beweerdelijk - is dit dan ook maandag geëffectueerd, tot groot verdriet en treurnis van vele, vele burgers van Curaçao met gezond verstand, die liever zouden hebben gezien dat Curaçao zijn eigen natuurlijke hulpbron op Bullenbaai, in eigen beheer en ten eigen bate zou exploiteren. En dan het liefst in samenwerking met TNO in Nederland.
Uiterst merkwaardig is dat Curaçao niet zo heel lang geleden samen met diverse lokale stakeholders, zoals CPA, Curoil, KTK, en nog enkele anderen, met TNO een overeenkomst heeft ondertekend om onder andere precies ditzelfde Bullenbaaigebied dat gisteren aan Qatar is vergeven, te gaan ontwikkelen. Een uiterst merkwaardig overheidsbeleid op Curaçao.
De juichstemming over het contract met TNO is daardoor ook omgeslagen in diepe treurnis bij heel veel burgers van Curaçao, omdat ze het vreselijk vinden dat de diepzeehaven Bullenbaai die eigendom van allemaal tezamen is, nu in handen valt (is gevallen?) van Qatar.
Trouwens, niet alleen de diepzeehaven, maar ook alle waterkavels in het Schottegat en in de Sint Annabaai in de stad die geschikt zijn voor het aanmeren van grote schepen (ja, ook de containerhaven) zijn (komen?) nu in beheer en exploitatie bij Oryx Midstream. Een regelrechte ramp voor Curaçao. Curoil, CPA, KTK, Aqualectra en alle overige stakeholders bij de TNO-deal, pas op uw zaak.
Ik zou dolgraag de onderliggende documenten van deze deal met Oryx willen inkijken. Een LOB-verzoek zal wel niet baten, gezien het feit dat RdK een privaatrechtelijke rechtspersoon is die niet onder de werkingssfeer van de LOB valt.
Marguerite Nahar,
Nederland

ADletters logo


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.