Vorig weekend zijn drie personen in het verkeer om het leven gekomen. Ik lees nu dat de minister van Verkeer mevrouw Zita Jesus-Leito de bevolking oproept om extra voorzichtig en oplettend te zijn in het verkeer, temeer omdat de cijfers aangeven dat december de maand is waarin de meeste verkeersongevallen plaatsvinden. Helaas moet ik constateren dat deze minister van Verkeer helemaal niets doet aan veilig verkeer en ook helemaal geen kaas heeft gegeten van de problematiek en hoe die opgelost moet worden. Een dergelijke oproep helpt helemaal niets, heeft ook geen enkele zin. Neem het voorbeeld van de frontale botsing. Hier is met hoge snelheid gereden rond zes uur in de ochtend, hierdoor heeft veiligheidsriem niet geholpen, die naar ik zag op de foto’s wel om was. Voor deze snelheid was ook de airbag noodzakelijk maar die was zo te zien niet aanwezig. Op dit uur is er geen verkeer. Stel nu dat de auto die inhaalde een rechts stuur had gehad en die kans is met de dag groter. Wat dan minister, u bent al een jaar bezig met een of ander onderzoek hierover maar neemt geen beslissing! Denkt u nu werkelijk dat door uw oproep de automobilist zijn rijgedrag zal aanpassen in de maand december? In februari 2016 is er een landsbesluit genomen voor een Coördinatieplatform verkeersveiligheid (genoemd platform). Dit platform moest maandelijks rapporteren aan onder anderen u minister van Verkeer, maar heeft niet één maandelijks voortgangsrapport uitgebracht! Via het LOB (Landsbesluit openbaarheid bestuur) zijn hier aan u vragen over gesteld, maar u geeft gewoon geen antwoord. Allerlei instanties hebben de afgelopen jaren rapporten uitgebracht over het onveilige verkeer: De Rekenkamer, de Raad voor de Rechtshandhaving en nog onlangs Fundashon pa Konsumidó. Iedereen buiten de overheid om maakt zich zorgen over het onveilige verkeer. De politie is de afgelopen twee, drie jaar redelijk aan het controleren, maar bij analyse van de gebreken, blijkt dat het structureel fout is met ons verkeer en dat zou opgepakt moeten worden door het niet functionerende platform. Uw dienst Openbare Werken plaatst adviessnelheidsborden van 50 km/uur, zogenaamd om de overstekende voetganger te beschermen. Maar het bord advies is al verkeerd en daarnaast blijkt in de praktijk dat de automobilist gewoon te hard blijft doorrijden. Voorbeeld van er moet ook gecontroleerd worden of iets wel werkt! Minister van Verkeer, het verkeer bestaat uit automobilisten plus andere deelnemers en uit regels door de overheid vastgesteld en door handhavers. Het verkeer is de afgelopen 50 jaar aan zijn lot overgelaten. Alleen door alle partijen op één noemer te krijgen kan er iets bereikt worden, maar er moet wel een trekker zijn en dat zou de minister van Verkeer moeten zijn en helaas mevrouw Zita Jesus-Leito dat bent u niet. Ik lees vandaag in de media dat het Nederlandse kabinet, de provincies, gemeenten en vervoersregio’s een plan naar buiten hebben gebracht genaamd: Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, met als torenhoge ambitie: nul verkeersslachtoffers. Kenmerken onder andere gevaarlijke kruispunten en rotondes gaan overal op de schop, een nieuw praktijkexamen. Ik lees in het AD van donderdag een interview met onze enige forensisch patholoog de heer Althaus, die de Curaçaose samenleving twee zaken wil meegeven: het aantal wapens op straat verontrust hem enorm, dat is niet normaal en er moet echt wat aan gebeuren. Verder aandacht voor het verkeer. Er gebeuren veel te veel ongelukken op dit eiland. Het heeft te maken met een aantal zaken: drank is er één van, drugs, veel te hard rijden, het dragen van veiligheidsgordels, kinderen op schoot, staand op de achterbank. Als je even moet remmen gaan ze als een kanonskogel door de voorruit. De patholoog moet dan de dood komen constateren. Einde citaat. Minister op 23 augustus heeft u een persconferentie gegeven aan het eind van de veilig verkeer-week. Er zou onder andere gekeken worden naar uniformiteit van de rotondes. We zijn nu drie maanden verder minister! Te hoge snelheid is een probleem, maar minister uw OW zet rustig borden neer van 80 km/uur waar dit helemaal niet kan. Een klein voorbeeld hoe de rotonde veiliger gemaakt kan worden en de capaciteit duidelijk vergroten, leer elke automobilist richting te geven bij verlaten van de rotonde. De grote vraag is hoe leer ik dit aan iedere automobilist? Een veiliger verkeer maken is alle elementen in ogenschouw nemen en hier in het bijzonder de ontstane verkeersmentaliteit van de afgelopen 50 jaar. Waarom zijn de verkeersongevallencijfers niet elke dag beschikbaar bijvoorbeeld op de website van Forensys? Ik heb bij SVB de ziektekosten opgevraagd als gevolg van verkeersongevallen en die heeft men mij na onderzoek netjes toegestuurd, in 2017 was dit 865 duizend gulden, zij gaan dit nu standaard bijhouden. Ik heb me beschikbaar gesteld voor het platform, krijg geen antwoord dus niet welkom (huntu - gezamenlijk?). Op 3 september ben ik uitgenodigd door de vaste commissie van de Staten om een presentatie te geven over veilig verkeer, helaas was er geen quorum en ik zou een nieuwe uitnodiging krijgen, ik wacht nog steeds! Ik heb het al eerder voorgesteld: minister-president als voorzitter van het platform, het gaat over meerdere ministeries. Hoe moeilijk is het om dit verkeer veiliger te maken met slechts 160.000 inwoners?
Henk Pasman,
Curaçao

ADletters logo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).