Aan den lijve hebben mijn echtgenote en ik vandaag ondervonden op welke wijze de gepensioneerden in ’t verdomhoekje gemanoeuvreerd worden, toen we ons 'kaartje' voor de SVB-basiszorgverzekering moesten gaan ophalen. We zeggen: 'gelijke monniken, gelijke kappen', prima, maar wij en met ons vele andere gepensioneerden hebben hun leven lang premie betaald om te kunnen genieten van een aan deze categorie mensen passende zorgverzekering. Maar ziedaar: eerst kregen we een brief van de directeur van de SVB, de heer Martis, dat wij een maandelijkse premie moesten gaan betalen, die dubbel zo hoog is als de premie die wij eerder betaalden met onze FZOG-kaarten. Voor ons zo'n duizend gulden per maand. Ga er maar aan staan, een verhoging van honderd procent. Wat staat daar tegenover? We staan op gelijke hoogte met medeburgers die nooit één cent betaald hebben, ook onze rechten van tweede klasse hospitaal staan op de tocht. Niet dat wij geen begrip zouden kunnen opbrengen voor de minder bedeelden, maar onze situatie en met ons die van vele anderen, tart elke situatie. Waarom is onze regering zo'n immens slechte zorgverzekeraar? Lees de jaarverslagen van zorgverzekeraars en de miljardenwinsten vliegen je om de oren. Moeten wij, gepensioneerden, opdraaien voor de bijzonder slechte financiële huishouding van de regeringen?
En we hebben geen verweer! Je mag nu ook niet meer naar een willekeurige botika gaan, nee, alleen naar die botika van je eerste keuze. Leefde Helmin Wiels nog maar, die had zijn mond op de juiste plaats en legde de vinger op de zere, vieze plekken van regering en samenleving.
Wij, gepensioneerden, hebben betaald. Wat krijgen we er voor terug? Geen respect. Een van de Tien geboden: ‘Gij zult vader en moeder eren, opdat het u goed ga in het land, waarin u leeft’, is waarschijnlijk uit Gods woord gehaald, dus dan zal het evenmin goed gaan voor alle 'kinderen en kleinkinderen'.

Met respect,
Jan Jonkman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).