Na de verkiezingen dacht iedereen dat het koek en ei was met de vorming van een nieuwe regering.
Een en ander bezien vanuit de uitslag van de juist gehouden verkiezingen. De PS, MFK en de MAN hebben een bereidwilligheidsverklaring ondertekend met als uitgangspunt respect. De praktijk laat zien dat ‘personality traits’ lelijk roet in het eten kunnen gooien. Met ‘personality traits’ doel ik op de door bepaalde personen die deel uitmaakten van de voorgenomen bereidwilligheidsverklaring ingenomen standpunten. Standpunten waarbij het in de bereidwilligheidsverklaring genoemde uitgangspunt al snel in opspraak raakte.
Deze bereidwilligheidsverklaring is snel ‘down the drain’ gegaan vanwege dezelfde woordenwisselingen die geleid hebben tot de val van de vorige regering. Dhr. Helmin Wiels lijkt eieren voor zijn geld te kiezen en heeft een verklaring van ‘gezamenlijke inspanning’ ondertekend met de partijen PAIS en PNP (samen 10 zetels).
Hierdoor heeft hij de vorming van een blok tussen MFK, MAN, PAIS en PNP voor wie weet hoelang geblokkeerd. Met de 10 zetels zullen PS, PAIS en PNP intensieve gezamenlijke inspanningen moeten doen om een andere partij, hetzij MAN, MFK of PAR mee te krijgen. Dit betekent dat er de mogelijkheid bestaat een coalitie te vormen van 15 zetels, 14 zetels of 12 zetels.
Van belang is het naar mijn mening dat er een coalitie gevormd wordt die kan steunen op een ruime 15 of 14 zetels. Dit vanwege het feit dat er veranderingen dienen te worden gebracht in onze Staatsregeling ter voorkoming van onder andere staatkundige disputen zoals die zich laatst voordeden. Eventuele aanpassingen in de Landsverordening integriteit (kandidaat)ministers zal dan ook gemakkelijk kunnen plaatsvinden.
De vorming van een coalitie met PAR hangt af van de bereidwilligheid van de partij PAR om de gedurende de verkiezingscampagne zwaar gevoerde (woorden)strijd tegen de PS en omgekeerd voor het verleden te laten. Vijf en een half jaar lang in de oppositiebanken voor de partij PAR zal hen met reeds een achteruitgang van 4 zetels geen goed doen. Voor de partij MFK is het ook niet opportuun om de komende 4 jaren in de oppositiebanken te gaan zitten bezien vanuit de vele perikelen, die zich voordeden.
De partij MAN die blijkbaar vanwege hun werkzaamheden in de regering vooruitgang heeft geboekt zal goed doen om deel te maken van enig te vormen coalitie. Het persoonsgevoelig ingenomen standpunt ten aanzien van de laatst meegenomen zetel door dhr. Cleopa zullen zij ook moeten laten varen. Het is nu een ‘whole new ballgame’ waarbij oude vetes opzij gezet moeten worden om het volk een stabiele regering te geven, die met hoog in de vaandel integriteit, respect en deskundigheid dit land de nodige perspectieven biedt.
Andere mogelijkheden om tot een regering te komen zijn de combinaties PAR, MFK en MAN (11 zetels) of PAR, PAIS, MAN en PNP (11 zetels). Het is duidelijk voor mij dat Helmin Wiels zich ongemakkelijk voelt met de vorming van een regering met MFK en MAN. Het getuigt ook niet van enig respect voor PAIS en PNP indien PS toch overgaat tot de vorming van een coalitie met slechts MFK en MAN. In alle andere mogelijke coalitievormingen zullen de partijen PAR, MFK en MAN hun persoonsgevoelige stellingnames opzij moeten zetten. Indien zij hiertoe niet bereid zijn, zijn nieuwe verkiezingen een reële mogelijkheid.
Felix D. Pinedo, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).