De doelstelling is dat een democratische samenleving integere politici wil hebben. Integer houdt in dat deze eerlijk en oprecht is en zich niet laat omkopen.
In onze samenleving van slechts rond de 120.000 kiesgerechtigden is juist van belang dat dit middels regelgeving vastgelegd wordt. Vandaar dat een eerste aanzet gedaan is een aantal jaren geleden.
De afgelopen twee jaar is gebleken dat de regeling gebreken vertoonde en nu is er een nieuwe gemaakt met ingang van 18 oktober 2012. Deze regeling is echter gemaakt voor ministers en niet voor politici in het algemeen.
Vraag is: Waarom laten we de kiezer een Statenlid kiezen die vervolgens niet door de screening komt voor minister?
In het algemeen wordt de hoogst geplaatste op de kandidatenlijst van een partij de minister-president.
De eerste regel van de screeningswet zegt dat een kandidaat geen minister kan worden als deze is veroordeeld voor een misdrijf. Waarom mag deze wel Statenlid worden en de controle laten uitoefenen op integere ministers terwijl hij zelf niet integer is? Een argument hiervoor is dat men zegt dat de kiezer zelf mag bepalen wie men wil kiezen. De vraag is of dit terecht is. Kan een kiezer beoordelen of iemand wel of niet integer is? Ik denk van niet, daarvoor hebben we professionals nodig zoals omschreven in de screeningswet. De kiezer moet juist hiertegen beschermd worden.
Zoals het er nu naar uitziet komen een aantal gekozen Statenleden niet door de screening voor het ministersambt. Wat nu? Mijn voorstel is dat alle Statenleden zich vrijwillig laten screenen. Niet meer om de hete brei heen draaien, maar duidelijkheid verschaffen! Ben je integer, dan heb je geen enkel probleem met screenen! Elke partijleider moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen en al zijn/haar Statenleden laten screenen, dat is in het belang van ‘mi pueblo’.
Neem alle twijfels weg die de afgelopen maanden zijn ontstaan.
Henk Pasman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).