Beste meneer Bovend’Eert, met verbazing heb ik kennis genomen van uw advies aan de regering van Curaçao. Waarom met verbazing?
Heeft u zich wel voldoende op de hoogte gebracht van de huidige politieke situatie op Curaçao en voor- en tegenstanders gehoord? En wel van begin tot nu? Twee Statenleden van de coalitie hebben hun vertrouwen in de regering opgezegd begin augustus. Fundament hiervan is de kwaliteit van regeren de afgelopen twee jaar met als klap op de vuurpijl de aanwijzing van de Koninkrijksregering met betrekking tot de financiële situatie. Resultaat de regering die de Staten naar huis stuurt op basis van artikel 53 van de staatsregeling.
Vervolgens een Statenvoorzitter die geen openbare Statenvergaderingen meer uitschrijft. De meerderheid van de Staten beleggen uiteindelijk zelf een vergadering en ontslaan voorzitter en ondervoorzitter en nemen moties van wantrouwen aan tegen de regering met als voornaamste reden dat deze meerderheid geen enkel vertrouwen heeft in deze demissionaire regering dat zij op adequate wijze de aanwijzing van Nederland de komende weken of maanden tot aan een nieuwe regering zullen aanpakken. Elke dag zonder actie stort ons jonge land verder de afgrond in.
De gouverneur in zijn hoedanigheid van coördinator bij het formatieproces kan niets anders doen dan gevolg geven aan het verzoek van een meerderheid van de Staten en benoemt een formateur. Dit is democratie en vastgelegd in onze Staatsregeling.
De reactie van de regering is dat men niet zal opstappen en geen plaats zal maken voor een interim-regering. Dit is politiek bedrijven.
Op dit moment is deze interim-regering bijna gevormd en het wachten is uitsluitend nog op het resultaat van de screening en die is vandaag of morgen gereed. In deze politieke situatie heeft de regering van Curaçao een Nederlandse professor bereid gevonden hierover een advies uit te brengen.
Gelukkig voor hen een positief resultaat en de minister-president heeft dan ook enkele uren na ontvangst hiervan een nationale toespraak gehouden op radio en televisie op prime time.
Vraag is nu wat nu? Moet de gouverneur zijn formatieronde intrekken en aan de meerderheid vertellen dat een Nederlandse professor hem ervan overtuigd heeft dat hij verkeerd bezig is? Moet de meerderheid van de Staten ditzelfde vertellen? Moeten de interim-ministers vertellen dat de benoeming niet doorgaat?
Gezien het bovenstaande traject weet ik het antwoord wel: de meerderheid van de Staten vertelt aan de gouverneur dat zij niets te maken heeft met een Nederlandse professor en dat de interim-regering er gewoon komt. Vervolgens komt het volgende probleem: de huidige ministers stappen niet op (gesterkt door de professor) en zullen dan met de sterke arm uit hun kamers gezet moeten worden.
Echter, buiten staan de fanatieke aanhangers van de politieke partijen van beide kanten en dan hoef ik u niet uit te leggen wat er dan gaat gebeuren.
Als u zich beter had laten informeren over de aanvraag van een advies aan de regering, dan zou een wetenschapper zich nooit laten spannen voor dit karretje onder deze omstandigheden.
Een advies heeft alleen maar zin als beide partijen het eens zijn dat er een advies aan één of meer personen gevraagd zal worden en dat allen de uitspraak zullen respecteren.
Mijn verzoek aan u is dan ook zo snel mogelijk uw advies in te trekken.
Het land Curaçao moet zijn eigen problemen met zijn eigen mensen oplossen.
Het is juist deze regering die dit hoog in het vaandel heeft staan, maar wanneer het erop aankomt wordt een Nederlandse professor ingeschakeld. Vervolgens moet de Gevolmachtigde minister met dit advies naar de Rijksministerraad.
Staatsrecht is niet alleen kijken naar regeltjes, maar ook de achtergronden meenemen.
Henk Pasman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).