Het leek mij een goed idee van onze minister van Financiën om zoveel mogelijk de directe belastingen te vervangen door indirecte belastingen. Ik was dan ook bijzonder verbaasd dat men weer een directe belasting introduceert. De schouderbelasting is niets anders dan een directe belasting. Bij directe belastingen is iedereen in principe belastingplichtig. Pas als na een aangifte blijkt dat zij niet boven een gestelde norm valt blijkt hij niet belastingschuldig te zijn. Ik vraag mij af of onze Onderwijsminister advies heeft ingewonnen bij onze belastinginspecteurs en of hij deze onzin in overleg met onze minister van Financiën heeft bedacht.
Schouderbelasting is grote onzin. Zij hadden misschien beter een ander lichaamsdeel kunnen kiezen. Maar volgens mij zou het eenvoudiger geweest zijn als men gewoon schoolgeld had geheven, dus een vorm van retributie.
Ik kan mij niet voorstellen, dat de situatie werkelijk zo is, zoals in de kranten vermeld staat. Er is een minimum van 3.421 gulden waarover geen belasting wordt geheven. Boven dat laatste bedrag wordt 1 procent geheven, terwijl bij 5.000 gulden of meer 2 procent wordt geheven. Er is geen plafond genoemd. Ik denk dat de minister er rekening mee moet houden, dat hij niet alleen minister is van de arme sloebers en anderen die inkomen verzwijgen, maar ook van de veelverdieners. Het systeem lijkt mij bijzonder oneerlijk.
Ik zou de minister willen voorstellen een schoolgeldheffing in te stellen voor iedereen en degenen die beneden een bepaald minimum verdienen een subsidie te geven, terwijl de tussengroep, van 3.421 tot 5.000 ook gulden subsidie krijgen volgens een glijdende schaal.
Ik ben een tegenstander van heffingen naar willekeur om populistische redenen. Het is ook nog eens dezelfde minister, die niet zo lang geleden een vriendin een cadeautje wilde geven uit de overheidskas. Mag ik alstublieft weten waar wij mee bezig zijn? Worden de opbrengsten van gas en olie al uitgegeven, voordat zij verkocht zijn?
Natuurlijk zijn de mensen met lage inkomens terecht blij met zo’n minister, maar de belastingontduikers profiteren ook lekker mee.
Onderwijs kost geld, hoe je het ook keert of draait. Als men geen schoolgeld betaalt, dan moeten de kosten uit de algemene middelen worden betaald. Maar dat betekent, dat de gepensioneerden, die tot nu toe braaf hun belastingen hebben betaald en nu opgelucht zijn omdat zij geen schoolgaande kinderen meer hebben, nu moeten gaan dokken voor de kolonie konijnen die maar blijven produceren.
Laten wij een rekenvoorbeeld nemen:
Salaris            3.420        3.430
Schouderbelasting 1%    0             34
Netto                3.420        3.396

Salaris            4.990        5.000
Schouderbelasting        50          100
Netto                4.940        4.900
In het eerste voorbeeld leidt een salarisverhoging van 10 gulden tot een nadeel voor de werknemer van 24 gulden per maand en in het tweede voorbeeld leidt een salarisverhoging van 10 gulden per maand tot een nadeel voor de werknemer van 40 gulden per maand.
Ik vraag mij af of onze Onderwijsminister zelf onderwijs heeft genoten.
En nu een ander voorbeeld.
Stel dat iemand gedurende 30 jaar uit arbeid 8.000 gulden per maand verdient en daarna 20 jaar geniet van een pensioen ad 70 procent van zijn loon = 5.600 gulden. Samen met zijn ouderdomspensioen (1.000 gulden per maand)  krijgen wij de volgende berekening:
Dus in totaal 30X12X8.000+20X12X5.600+20X12X1.000= 4.464.000 gulden. Dit kost hem aan schouderbelasting 89.280 gulden.
Deze mensen kunnen beter emigreren om te voorkomen dat de belasting naar hen zal worden vernoemd.
En dan weten wij nog niet eens of het gratis schoolgeld ook van toepassing is op kinderen op middelbare scholen, hoger - en universiteitsonderwijs. In dat geval vrees ik dat de minister niet uitkomt met de gehanteerde percentages. Voorts vraag ik mij af of de ouders die alleen maar kinderen hebben op middelbaar en hoger onderwijs ook moeten blijven bijdragen aan schoolgeld voor armlastige ouders en voor kinderen van al die illegalen die hier rondlopen.
Conclusie. Ik denk dat de minister kletst als een schouder zonder kop.
Sumpiña.
Segundo Demei, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).