Het terrein van landgoed de Goede Hoop, alias Popo, van familie Leon, was gescheiden van het landgoed Chirouette van familie Debrot met een patrouillepad met een breedte van circa een meter, met wat kromme bochten en dicht begroeid met gemene struiken aan beide kanten tegen het kabrietengaas. Als ik er doorheen fietste en een tegenligger ontmoette was de woordenwisseling klassieke Papiamentu. Nu heeft ene ontwikkelaar een deel van het landgoed Chirouette opgekocht en ontwikkeld tot een villapark. De ontwikkelaar heeft een muur gebouwd op de grens van trankeer van Leon en zich hierbij het patrouillepad en lappen grond van Leon toegeëigend. Om niets van zijn terrein prijs te geven om een toegang weg aan te leggen, aansluitend op de Lyraweg, heeft deze gozer doodrustig een weg op terrein Leon gebaand om toegang te krijgen tot de hoofdingang van zijn ontwikkeling. Hij heeft nog de durf gehad om dit op te spuiten en dan de kavelkopers niet te verwittigen dat de toegangsweg geen publieke weg was en dat deze te zijner tijd zal moeten worden afgesloten. Logischerwijze is het wegdek door de goedkope asfaltering versleten en zijn er gaten in het wegdek ontstaan, tot grote ergernis van de minister belast met Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, de gedupeerde inwoners van het villapark en de ontwikkelaar die nog 35 kavels te koop heeft en een nieuw wegdek nodig heeft als visitekaartje. De heer minister heeft dan opdracht gegeven aan de dienst Openbare Werken (DOW) om een deel van het wegdek af te graven en van een nieuwe grindlaag en asfalt te voorzien, met belastingcenten, willen en wetens dat het particulier terrein is. Bovendien is de achtergebleven rommel verder op terrein Leon gedeponeerd. Mijn pappenheimers kennende, deed dit mij denken aan Ezeltje-strek-je, Tafeltje-dek-je en Kaveltje-krijg-je. Terwijl de heer minister opdracht geeft (Amigoe 22 december 2010 pagina 2) om een particulier terrein te verkrachten, blijft de laatste 200 meter van Perseusweg - Santa Rosaweg waar circa 500 auto’s dagelijks doorheen rijden met enorme gaten in het wegdek. Voor het Chinese restaurant aan het eind van de Perseusweg, waar de grootste kraters zijn, is er geen ezeltje om te strekken en op het tafeltje-dek-je alleen Won Ton soep. Dus nu zal Knuppeltje-uit-de-zak moeten volgen voor degenen die zich particulier grond toe-eigenen en ondersteunen.
Sergio Leon, Landgoed Popo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).