Fractievoorzitter Dean Rozier (MFK) heeft gelijk dat er nog steeds milieuzaken zijn die niet goed worden aangepakt. Ten aanzien van gebruikte oliën bijvoorbeeld moet er een onderscheid worden gemaakt tussen afvaloliën die van keukens afkomstig zijn en industriële oliën, die van machines en ook die van auto’s en schepen komen.
De gebruikte keukenolie is een gewild en waardevol product. Vanuit Nederland is er altijd al belangstelling geweest voor het verkrijgen van deze gebruikte ‘afvalkeukenolie’ en zijn er grote verwerkingsbedrijven die dit product graag, eventueel tegen betaling, willen afnemen. Selikor op Curaçao heeft ook investeringen gedaan in deze richting, maar schijnbaar zijn er problemen ontstaan en zijn er geen activiteiten meer bij Selikor op dit terrein.
Machinale afvalolie onderscheidt zich in twee hoofdgroepen, zijnde gebruikte motorolie en de zogenoemde ‘sludge’, wat een zwaardere, verbrande olie is die als residu in grote machines achterblijft. ‘Sludge’ is zwaarder - modderiger - en minder gemakkelijk verwerkbaar dan de gewone gebruikte olie, maar beide afvaloliën zijn bij sommige industrieën nog erg in trek voor hergebruik als brandstof. In de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld, worden ‘cokes’ en/of goedkope oliën gebruikt in de cement- en suikerfabrieken. Dit soort industrieën moet veel hitte opwekken door verbranding en dat doen ze door zo goedkoop mogelijke brandstoffen te gebruiken. Er zijn speciale filters ontworpen, waardoor de verbranding het milieu niet zoveel schade aanricht.
Op Curaçao staat de ‘Solid Waste Plant’ (SWP) weliswaar op het terrein van de raffinaderij, maar is eigendom van Refineria di Kòrsou nv van de  Curaçaose overheid. RdK is een langdurig contract aangegaan met PdVSA ten aanzien van de exploitatie van de raffinaderij, maar heeft een kortlopend contract van telkens een tot twee jaar ten aanzien van de SWP. Het contract met de SWP is gemaakt door tussenkomst van een bedrijf, tegenwoordig Scaltech International LLC, dat weer een overeenkomst heeft met zowel de overheid als PdVSA voor de operatie van en levering aan de SWP. Deze SWP verwerkt olie die op het terrein van de raffinaderij vervuild raakt en geeft dit terug aan PdVSA.
Andere machinale afvaloliën afkomstig van het eiland die bij de SWP worden afgeleverd, worden verwerkt tot onder andere kerosine. Voor wat betreft de eventuele verplichtingen die de Solid Waste Plant zou kunnen hebben voor het afnemen van afval/gebruikte olie, moet overheids-nv RdK worden geraadpleegd om daar inzage te vragen in de contracten zoals die met Scaltech International LLC, of hun voorgangers, zijn gemaakt. Daar zullen geïnteresseerden ongetwijfeld te weten komen hoe de verplichtingen in dezen zijn vastgelegd.

Naam bij redactie bekend, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).