Zorg voor Raad voor Volksgezondheid

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is al een tijd bezig met bezuinigen op onder andere het verstrekkingenpakket van geneesmiddelen. De nieuwste maatregel is het niet meer vergoeden van vitamines en mineralen.

F08 INGEZTer ondersteuning van dit beleid noemt de SVB-directie zeer selectief dat voor de basispakketten van Aruba, de BES-eilanden en Nederland ook dezelfde maatregelen zijn genomen (Amigoe, vrijdag 3 Juni 2023). Er zijn helaas genoeg voorbeelden te noemen die laten zien dat de SVB haar besluit niet spiegelt aan de gunstigere situatie op de BES-eilanden en in Nederland en selectief kiest in het kader van bezuinigingen. Ik ga verder niet in op alle grote verschillen, maar noem dit om ons allen bewust te maken van het selectief denken en redeneren van de SVB-directie. Aan de hand van het voorbeeld van de bovengenoemde maatregel wil ik de echte situatie schetsen in Nederland om te benadrukken dat het niet zo kan zijn dat een uitvoeringsorganisatie als de SVB unilateraal kan blijven bepalen welk niveau van zorg adequaat is voor onze bevolking. In Nederland (en dus ook de BES) is er een situatie waar niet de zorgverzekeraars beslissen wat er in de zorgpakketten mag zitten, maar een onafhankelijk Zorginstituut. Wat betreft bepaalde vitaminen en mineralen heeft het Zorginstituut Nederland eerst een onbedoeld onjuiste mededeling gedaan begin dit jaar om deze middelen uit de basisverzekering te halen. Ditzelfde Zorginstituut heeft, na verontrustende signalen van verzekerden, artsen en patiëntenorganisaties, besloten om een bepaalde groep geneesmiddelen, zoals multivitaminen voor dialysepatiënten, kaliumcitraat, magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, magnesiumlactaat en zinksulfaat (zogeheten mineralen) die door medisch specialisten voorgeschreven worden voor behandeling van stofwisselingsziekten, ernstige darm- of nieraandoeningen, alsnog in het pakket te laten. Zorgverzekeraars hebben dit overgenomen en gaan door met het vergoeden van deze middelen (Nieuwsbrief Nederlandse Federatie Nefrologie, 20-01-2023: ‘Zorgverzekeraars vergoeden toch medisch noodzakelijke mineralen-geneesmiddelen in 2023’).

De situatie op Curaçao is totaal anders. De SVB is niet onafhankelijk en voert beleid uit van de overheid en de opdracht is bezuinigen. Wat de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK) beweert is dus niet waar. Er is geen onafhankelijk Zorginstituut op Curaçao. Er is geen overleg met patiëntenorganisaties en zeker niet met artsenorganisaties bij het nemen van beslissingen over het basispakket. Er is zeker geen overleg met medisch specialisten die complexe metabole stoornissen behandelen. Als senior nierspecialist op dit eiland kan ik dat bevestigen. Pas als een maatregel is gepubliceerd (zonder enig overleg van tevoren) hebben ik en andere collega’s keer op keer moeten reageren op verkeerde beslissingen en dan hopen op het terugdraaien ervan. Zo ook nu. Het wordt echt tijd dat wij met ons allen opstaan en zeggen dat het genoeg is. Er moeten onafhankelijke instituten komen, bemand door experts en vertegenwoordigers van alle relevante partijen, die breed gedragen (bindende) adviezen kunnen geven aan beleidsmakers binnen de zorg. Niet alleen een Zorginstituut moet eindelijk geïnstalleerd worden, maar vooral een Raad voor de Volksgezondheid. Dan kan de Minister van GMN niet meer schuilen voor verantwoordelijkheden en achter verkeerde adviezen van de SVB en/of economen en technocraten gaan staan. Als de overheid en de SVB voorbeelden van de rest van het Koninkrijk willen gebruiken om hun beleid te verdedigen, dan zou het hun sieren om dit op objectieve wijze te doen.

Nouaf Ajubi
Internist-nefroloog
Curaçao


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.