Terwijl de politici in ons Koninkrijk de degens kruisen over financiële (crisis)hulp en er (weer) geluiden klinken ons paspoort af te pakken, kunnen wij ons beter concentreren op bovenstaand acroniem: ‘CUREUPG’.
Daarmee kan de bevolking van Curaçao namelijk zelf haar sociaaleconomische toekomst borgen.
Omdat echte welvaart door de eeuwen heen is verworven door burgers niet in arbeidsnaties, maar in handelsnaties (en grensgebieden). Denk aan het oude Griekenland, New York, Nederland, Singapore en het nieuwe China.
De reden hiervoor zijn de marges die gemaakt worden in de productie- en verkoopketen van ieder(e) product of dienst. Voor ‘handel’ wordt gewoon veel meer betaald dan voor ‘arbeid’.
Willen wij op Curaçao dus welvarend worden, dan moeten wij méér gaan handelen en mínder arbeiden. We hebben evenwel een kleine interne markt (circa 160.000 mensen). Daarin is niet veel te verhandelen.
De Europese Unie (EU) heeft ongeveer 450 miljoen burgers. In Zuid-Amerika wonen zo’n 450 miljoen mensen. In Noord-Amerika circa 580 miljoen.
Wat gebeurt er als Curaçao onderdeel wordt van de EU? Dan ontstaat er een interne markt voor Curaçao van 450 miljoen mensen. Met een handelspotentieel van en naar de EU via Curaçao voor circa een miljard mensen.
Dan kunnen we echt zakendoen. Kan iedereen geld verdienen. Net als in Nederland, Malta en Luxembourg.
Wij mogen ons deze kans niet langer laten onthouden. Curaçao holt met de huidige status achteruit. Iedereen wordt armer, terwijl de rest van de wereld rijker wordt.
Deze kans heet: Curaçao als ultraperifeer gebied (UPG) van de EU.
Een UPG is een grensgebied van de EU. In economische termen een soort handelspoort. Alles wat er doorheen gaat, levert welvaart op. Tolgeld voor Curaçao op ieder product van en naar de EU.
Ook goed dat de bevolking van Curaçao verschillende wereldtalen spreekt, met name Engels en Spaans. Als je de taal spreekt, kun je zakendoen. En dat Curaçao uitstekende haven-, financiële- en telecominfrastructuren heeft. Om goederen en diensten te vervoeren/leveren en af te rekenen.
Dat de gulden wordt vervangen door de euro is mooi meegenomen: makkelijk zakendoen, en geen angst meer voor een devaluatie van de gulden (of de dollar). Plus een besparing van vele miljoenen aan kosten.
Er zijn nog veel meer voordelen, maar voor nu moeten we ons concentreren op het acroniem ‘CUREUPG’: Curaçao Europees Ultraperifeer Gebied.
Laten we van onze politici eisen deze visie te omarmen.

Eric R. de Vries, advocaat (op persoonlijke titel), Curaçao

FCUREUPG


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).