Zo’n 60 jaar geleden struinde ik regelmatig door de knoek om bierflesjes te zoeken. Toegegeven, het was niet uit milieuoogpunt maar puur uit eigenbelang: Voor een schaars aanwezige intacte bruine fles van marktleider Amstel kreeg je 5 cent statiegeld, de overvloedig aanwezige groene Heinekenfles leverde niets op. Helaas bestaat het begrip statiegeld niet meer, zodat dit enigszins reinigende aspect verleden tijd is.
Tene Kòrsou Limpi is eigenlijk een misleidende slogan, die ontstaan is in de tijd dat ik in de knoek flesjes zocht. Misleidend omdat dat veronderstelt dat Curaçao schoon is en we het dus zo moeten houden. Helaas is niets minder waar, zodat legio stichtingen en andere privé-initiatieven er al jaren wat van proberen te maken. De (semi)overheidssteun bij deze initiatieven laat te wensen over, maar er gloort hoop nu de minster aangekondigd heeft dat binnen 5 maanden het eiland ‘compleet schoon’ moet zijn en blijven. Het door de overheid geïnitieerde samenwerkingstraject ‘Kòrsou di shushi pa dushi’ heeft in deze milieumaand het licht gezien en wordt gesteund door bedrijfsleven, scholen, buurtvertegenwoordigingen, sociaal-maatschappelijke organisaties en kerken. Aldus een recent krantenbericht. Laten we hopen dat de bovengenoemde ‘sociaal-maatschappelijke organisaties’ bestaan uit GreenKidz, Uniek Curaçao, Curaçao Clean up, Sea Turtle Conversation etc., organisaties met milieu als speerpunt, en dat die een belangrijke stem in de ideeën en uitvoering van ‘Kòrsou di shushi pa dushi’ krijgen.
Voor de (semi)overheid heb ik nog wat suggesties die een handje kunnen helpen. Ten eerste, beschouw brieven en ingezonden stukken als serieus en maak gebruik van de inhoud. Een burger met een in zijn ogen goed milieu-idee moet op zijn minst te horen krijgen waarom u, (semi)overheid, het maar niets vindt. Of voer het idee gewoon uit! Ten tweede, zeer belangrijk, maak storten bij de Landfill gratis. Het gebeurt maar al te vaak dat kleine ondernemers die tegen betaling bedrijfsafval zogenaamd wegbrengen naar de Landfill, dit ergens langs de kant van de weg storten. Even uitkijken of niemand het ziet, en je spaart zowel benzine als de kosten voor het storten van afval uit, hoe gering dit bedrag in uw ogen ook mag zijn. Je kan niet zomaar een milieubeleid uit hoogontwikkelde landen, zoals bijvoorbeeld de Scandinavische, hier toepassen. Nog niet iedereen heeft hier het milieubewustzijn wat aldaar wel aanwezig is. Blijft de (semi)overheid krampachtig vasthouden aan betalen voor storten bij de Landfill, dan is het ‘Kòrsou di shushi pa dushi’-project bij voorbaat gedoemd te mislukken. Vraag tevens aan de betere bedrijven of ze gratis lootjes voor de Landfill-storters ter beschikking willen stellen, met aan het eind van het jaar een trekking voor prijzen. Zo maak je het aantrekkelijk om daar je afval te brengen.
Afgezien van diverse andere tips die ik voor de overheid heb (ik verwacht binnen afzienbare tijd een telefoontje van de minister) wil ik een paar ideeën alvast kwijt: Versterk het onderbezette X-team. Zij kunnen de grote vuildumpers al niet aan, laat staan de kleintjes. En dan bedoel ik de cup-/foambak- en flessen-uit-auto-gooiers, die ook aangepakt moeten worden. Mankracht is er genoeg want bij de tientallen op non-actief staande ambtenaren zijn vast wel wat oprecht bezorgde goedwillende patriotten, die bereid zijn op zijn minst administratieve ondersteuning te geven.
En last but not least: de volwassenen is het in 60 jaar niet gelukt een schoon Curaçao te creëren. Daarom zou ik op de kinderen inzetten: organiseer een opstelwedstrijd voor leerlingen van groep 8 met als onderwerp ‘Hoe krijgen we Curaçao schoon’. In die paar honderd verhalen in drie talen zitten ongetwijfeld meer en betere ideeën dan u en ik samen kunnen bedenken. Journalisten van alle kranten zijn de jury - gratis exposure - en de bekroonde epistels worden met milieuvriendelijke prijzen beloond. Prijzen voor de mooiste opstellen, prijzen voor de beste ideeën en prijzen voor de meest haalbare ideeën. En zelfs als daar geen enkel bruikbaar idee uit voortkomt, dan nog is het zinnig omdat alle kinderen bezig zijn geweest met de milieuproblematiek en dus hopelijk minder geneigd zijn hun papa en mama te kopiëren die rotzooi uit de auto gooien.

Alex Roose,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).