Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) kampt met grote problemen: (1) de kwaliteit van de zorg is ver beneden de maat, (2) de arbeidsverhoudingen zijn zeer gespannen en (3) de financiële situatie is zeer onstabiel.
Als de regering niet serieus aan de slag gaat om deze problemen in hun onderlinge samenhang aan te pakken en de situatie te normaliseren, zullen al deze problemen bij haar opening worden overgeheveld naar het CMC. De problematische tweedelijns zorg van het Sehos komt dan gewoon via een draaideur in het CMC terecht.
De gedachte om het Sehos onder te laten gaan in een sterfhuisconstructie, zal gepaard gaan met negatieve gevolgen, namelijk het niet verbeteren van de kwaliteit van zorg en het afwentelen van de schulden op de overheid en de SVB. Daarom moeten regering en oppositie stoppen met hun politieke spelletjes, en het hoofd koel houden, in het belang van het welbevinden van ons volk.
Meer dan 80 procent van onze bevolking heeft een basisverzekering ziektekosten bij de SVB. Daarbij moeten wij rekening houden met een stagnerende economie die dag na dag verder achteruitgaat. Steeds meer bedrijven gaan failliet of worden gesloten, waardoor steeds meer werkloze arbeiders uit hun particuliere verzekering worden geschopt en bij de SVB aankloppen die verplicht is hen op te nemen in de bvz. Volgens betrouwbare informatie zullen de kosten van de medische zorg over het jaar 2019, rond de 800 miljoen bedragen.
En laten we alsjeblieft duidelijk zijn over de kosten van het CMC ten tijde van haar opening. Die zullen zeker rond de 800 miljoen bedragen.
Het zou goed zijn als het bestuur en de directie van het CMC een duidelijk overzicht zouden geven van alle kosten van het CMC bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard view.
Denk daarbij aan de constructiekosten, water/stroom/gas, kosten van dataverkeer, onvoorziene uitgaven, de reguliere operationele kosten, enzovoort.
Daarnaast moet een duidelijk overzicht van alle inkomsten komen, om te zien of de financiële balans in evenwicht is.
Het volk heeft het recht te weten hoe en door wie het CMC de financiering van de bouwkosten van CMC terug gaat betalen en beter in de vorm van een tijdschema-overzicht.
Een andere zeer belangrijk vraag is wat is de prognose van de operationele kosten van CMC per jaar en hoe denkt CMC al deze kosten te dekken?
Uiteraard is het ook interessant te weten wat elke medische verrichting de SVB gaat kosten.
Belangrijke vraag is hoe de SVB de kosten van de zorg, de behandeling en de medicijnen in de hand gaat houden.
Ik waarschuw de regering, dat als we nu geen evenwicht brengen in de kosten van de eerste- en tweedelijns zorg, ik een nog grotere achteruitgang van de kwaliteit van de medische zorg op Curaçao voorzie.
Ook adviseer ik de regering dat zij heel snel af moeten van het huidige conflictmodel en dat zij de reorganisatie van de gezondheidzorg in haar geheel moeten benaderen met een harmoniemodel, waarin alle stakeholders hun bijdrage kunnen leveren.
Het CMC moet de spil worden in het proces om het vertrouwen te herstellen in onze gezondheidzorg.
Al heel lang is dat vertrouwen zoek en gaan mensen ‘met geld’ naar het buitenland om daar een oplossing voor hun gezondheidsproblemen te zoeken.
Ik ben ervan overtuigd dat we op Curaçao goede medisch specialisten en huisartsen hebben. Naar mijn mening is het probleem gelegen in de structuur van, en cultuur in, onze gezondheidzorg. Het Sehos is momenteel ons algemeen ziekenhuis en iedereen weet dat het CMC die taak moet overnemen. Altijd is het de bedoeling van de zorgsector geweest om het 160 jaar oude Sehos te vervangen door een moderne versie.
Als ik op dit moment de ontwikkelingen rond het CMC volg, lijkt het erop dat men niets meer te maken wil hebben met het Sehos, en dat is een historische vergissing.
Nogmaals vraag ik alle stakeholders die de medische zorg beschouwen als een economische sector, het hoofd koel te houden. De gezondheid van mensen mag nooit gezien worden als een economische factor waarmee geld is te verdienen. Mensen, let op.
Als we nu niet op de goede manier aan de slag gaan met de reorganisatie van de gezondheidzorg, dan wordt het ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dan wordt het oude Sehos in een nieuwe behuizing geplaatst en onze kinderen betalen daarvoor de rekening.
Humphrey Davelaar, voormalig gedeputeerde van gezondheidzorg van 2007 tot 2010.

ADBrief 800


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).