Ook ik nam geschokt kennis van het bericht dat in de vroege ochtend van woensdag 18 september 2019 in Amsterdam Buitenveldert de strafrechtadvocaat mr. Derk Wiersum werd doodgeschoten. Als advocaat en ook als oud-deken van de Orde van Advocaten Curaçao raakte het bericht mij in het bijzonder. Ik kende Wiersum niet, had eigenlijk nog nooit van hem gehoord en mijn woede schuilt erin dat hij in de kracht van zijn leven - hij werd 44 jaar - uit het leven werd gerukt om, naar het zich laat aanzien, niets anders dan het doen van zijn werk. Zijn juridische bijstand aan een kroongetuige in een groot moordproces lijkt hem fataal te zijn geworden.
In mijn beleving kan het nooit zo zijn dat een advocaat die zijn werk uitvoert daarom om het leven wordt gebracht. Je kunt denken hoe je wilt over het fenomeen ‘kroongetuige’ en als verdachte kun je heel erg boos zijn op de kroongetuige, die in vele gevallen uit dezelfde groepering van de verdachte komt. Die woede afreageren op de advocaat van de kroongetuige (of diens broer!) is echter uit den boze. En al helemaal niet als dat afreageren met de dood bekocht wordt.
Van advocaten blijf je gewoon af! Advocaten zijn beroepsbeoefenaren die grotendeels bezig zijn met het behartigen van de belangen van hun cliënt. Dit in onze Staatsregeling, maar ook op grond van internationale verdragen, gegarandeerd recht op rechtsbijstand van een advocaat is onvervreemdbaar en ook volstrekt noodzakelijk in onze democratische samenleving. Het eenzijdig behartigen van de belangen van de cliënt is kenmerkend voor de advocaat. Daarmee vereenzelvigt de advocaat zich echter niet met zijn cliënt. Hij/zij is vaak slechts de spreekbuis en juridisch geschoolde adviseur van de cliënt. Gaat een advocaat in zijn behartiging van belangen over de schreef, dan is daar het tuchtrecht om hem/haar de maat te nemen en eventueel op de vinger te tikken of zelfs de titel van advocaat, al dan niet tijdelijk, te ontnemen. Nimmer kan echter de advocaat ‘aansprakelijk’ gehouden wordt voor wat zijn cliënt heeft gedaan of waarvoor de cliënt staat. Het heeft er alles van dat deze aanslag, die in wezen een aanslag op de rechtsstaat is, verricht is door lieden die dat onderscheid niet kunnen of willen maken en mogelijk zelfs een boodschap willen afgeven aan andere advocaten om deze specifieke kroongetuige niet (langer) bij te staan. Ik verzet me hier met kracht tegen. Ik verzet me tegen elke handeling die het advocaten onmogelijk maakt hun werk uit te voeren of advocaten tracht te intimideren en al helemaal als dat het leven van een vakbroeder kost.
Überhaupt geldt in een breder verband dat je hebt af te blijven van mensen die niet anders doen dan hun werk uitvoeren. Geweld in welke vorm dan ook tegen medici, accountants, loketbedienden, rechters, onderwijzend personeel, ambulancepersoneel etc. etc. is ten enenmale ontoelaatbaar en uit haar aard verwerpelijk. Allen voeren zij slechts hun werk uit en moeten zij dat in volstrekte vrijheid kunnen doen. Voor allen geldt ook dat voor gemaakte fouten tijdens het werk zij, hetzij door hun werkgever, hetzij door een specifiek tuchtorgaan, kunnen worden aangesproken, zodat het toepassen van geweld en al helemaal niet het ontnemen van het leven nimmer gerechtvaardigd kan zijn.
Derk Wiersum, confrère, jou is het hoogste goed ontnomen terwijl je gewoon je werk deed. Dat zou niet mogelijk moeten zijn en zeker niet herhaald mogen worden. Ik spreek de hoop uit dat je in vrede mag rusten en wens je nabestaanden veel sterkte toe!

Mirto F. Murray, advocaat en oud-deken van de Orde van Advocaten Curaçao

ADBrief 800


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).