In de conclusie van haar proefschrift ‘Nou koest, nou kalm’ schrijft Margo Groenewoud het volgende: ,,De katholieke kerk speelde via het onderwijs, en hierbinnen door de toepassing van selectie en uitsluitingsmechanismen, tot de jaren 40 voor circa 85 procent van de bevolking een wezenlijke rol bij de instandhouding van sociale orde en sociale mobiliteit.” Hierbij refereert ze aan de beperkte mogelijkheden om op te klimmen binnen de Curaçaose samenleving in die tijd. Dit verschijnsel bleef echter niet beperkt tot Curaçao. In het sociaal-cultureel tijdschrift ‘Kristòf’, dat in het aprilnummer van 2017 veel aandacht besteedde aan ‘Nou koest, nou kalm’, maakt onderzoeksjournalist Ton de Jong een vergelijking met het Brabant uit die tijd en werpt de vraag op: ‘Wie werd er niet koest gehouden?’opleiding
Zowel in Nederland als op Curaçao is pas eind jaren 60 van de vorige eeuw hierin verandering gekomen en sindsdien kan iedereen die de capaciteiten heeft, doorstromen naar de universiteit. Maar dit heeft grote gevolgen gehad voor het gehele onderwijsveld. Dr. Ger Groot, columnist van het dagblad Trouw, wijdde er op 18 maart van dit jaar een uitgebreide column aan met als titel: ‘Beste intellectueel, er is ook leven buiten de universiteit.’ Hij stelt dat de overtuiging dat iedereen die naar de universiteit kan, ook naar de universiteit moet, de universiteit niet ten goede is gekomen, maar de andere onderwijsvormen ook niet. Hij is van mening dat de universiteit zichzelf niet naar voren moet schuiven als het enige opleidingstype dat er toe doet. Integendeel. Hij pleit voor een dringende rehabilitatie van alle andere onderwijsvormen: van alles tussen vmbo en academie in.
Dit zou dus op Curaçao ook zo maar kunnen gelden voor rehabilitatie van de LTS of van de Pedagogische Academie. Deze laatste is opgegaan in de bacheloropleiding Leraar Funderend Onderwijs (Lofo) op de UoC, maar we worstelen nog steeds met groeiende aantallen drop-outs en een boy problem.
Op 3 april 2018 deed het Antilliaans Dagblad verslag van de ondertekening van een Memorandum of Understanding van de UoC met Tinkersjòp. Deze samenwerking werd aangegaan om het zelfontdekkend leren van kinderen vanaf 8 jaar op het gebied van wetenschap te bevorderen. Het artikel, gepubliceerd onder de juichende titel ‘Wetenschap van jongs af aan’, toont een mooie, maar tegelijkertijd ook zeer alarmerende ontwikkeling. Zelfontdekkend en onderzoekend leren mag dan wel het leermodel bij uitstek zijn van de universiteit, maar is dit ook het meest geschikte leermodel voor leerlingen van het funderend onderwijs (FO)?
Deze vraag raakt de essentie van het FO. Wat is de functie van het funderend onderwijs? Moet het funderend onderwijs wel benaderd worden als een vooropleiding voor de universiteit?
Elisabeth Hollander,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).