Na lezing van het artikel ‘Bitcoinhandel van start’ in het Antilliaans Dagblad (AD) van 21 november j.l. bleef ik met een aantal vragen en opmerkingen zitten.
Ten eerste lijkt het artikel na lezing tegenstrijdig: immers de kop van het artikel geeft aan dat de bitcoinhandel op Curacao van start is gegaan. Bij lezing van het artikel blijkt dit niet het geval te zijn. Immers, aan de ene kant vermeldt de krant dat de betreffende onderneming van de overheid een vrijstelling heeft ontvangen teneinde, voor zover hier van belang, ‘... aandelen aan te bieden aan professionele partijen...’. Mijn eerste opmerking hier was dat bitcoins geen aandelen zijn en daarnaast vroeg ik mij af, welke aandelen dan worden aangeboden. Aandelen waarin? Het krantenartikel bracht hierin geen duidelijkheid. Daarna vervolgt het AD op blz. 11 met een aantal best interessante vragen gericht aan de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. Ik was met name geïnteresseerd in het antwoord op de vraag wat er onder bitcoinhandel moest worden verstaan. Weer een teleurstelling: deze vraag is niet beantwoord; althans het antwoord daarop is niet in de krant opgenomen. Handel in bitcoins laat mij, onder andere, aan de aankoop en verkoop van bitcoins denken. Echter in het artikel wordt naar een aantal artikelen uit de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs verwezen, zonder dat men hier wijs uit wordt. Aan het eind van het artikel wordt herhaald dat de betreffende onderneming een vrijstelling heeft ontvangen voor ‘...alleen het aanbieden van deelname (aandelen) aan professionele partijen...’. Het zal misschien aan mij liggen, maar is dit de in de titel van dit artikel aangehaalde ‘handel in bitcoins’?
Naar mijn mening is het aan te bevelen indien de overheid bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven als de onderhavige ook het advies van het MOT, thans de Financial Intelligence Unit, inwint. De handel in bitcoins of andere virtuele geldmiddelen hoeft op zichzelf niet gevaarlijker dan welk ander product te zijn, indien het toezicht door wetgeving wordt gereguleerd. Wij moeten niet vergeten dat met name de bitcoin in het leven is geroepen om een paar redenen: er is geen centrale toezichthoudende instantie, transacties zijn snel, men betaalt geen of nauwelijks administratiekosten, en ‘last but not least’, de anonimiteit van de kopers en verkopers van deze crypto-valuta is zeer gewaarborgd. Je ziet geen namen, maar een nummer bij de transactie. Slechts de wederpartij van een transactie weet wie de ander is. Het is voor onze economie belangrijk met name creatieve en vindingrijke ondernemers aan te moedigen hier te investeren; echter enige zorg is geboden als het om producten gaat die door anderen misbruikt kunnen worden waardoor Curacao als ‘non-compliant’ met internationale aanbevelingen kan worden gezien.
Kenneth V. Dambruck,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).