De branchevereniging van verzekeraars CBIA maakte bekend dat de premies voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen omhoog mogen omdat die sinds 1999 niet meer zijn aangepast. Geen goed nieuws voor de premiebetalers, maar de CBIA legt in begrijpelijke taal uit dat door inflatie en stijgende schadelast de premies wel moeten worden aangepast.
In de bijlage bij de betreffende Ministeriële Regeling wordt opgemerkt dat er rekening mee is gehouden dat een relatief groot deel van het totaalaantal motorrijtuigen dat verplicht verzekerd moet zijn, uit motorrijtuigen bestaat met bestemming personenauto die voor particuliere doeleinden worden gebruikt en waarvan de verzekerde som 90.000 gulden bedraagt (http://www.gobiernu.cw/files/Wetten/2017/P.B._2017__no._80.pdf). Het grootste deel van de Curaçaose verkeersdeelnemers is dus verzekerd tot een maximumbedrag van 90.000 gulden en dat is heel weinig. Dit volgt uit het uitvoeringsbesluit van 1983 (http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Nederlandse%20Antillen/15549/15549_1.html). Veel verzekeraars hanteren inmiddels een verzekerde som van 150.000 gulden maar dat is nog steeds heel weinig. Wat betekent dit voor u? Als u op Curaçao buiten uw schuld wordt aangereden en ernstig gewond raakt met blijvend letsel waardoor u niet meer kunt werken, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij van de veroorzakende bestuurder maximaal 90.000 (of 150.000) gulden en uw overige schade moet u op de bestuurder verhalen. Het is nog maar de vraag of die voldoende verhaal biedt. In de meeste gevallen zult u zelf in ernstige financiële problemen terechtkomen.
Als u in Curaçao een ongeval veroorzaakt waarbij iemand ernstig gewond raakt met blijvend letsel waardoor die persoon niet meer kan werken, dan betaalt uw verzekeringsmaatschappij maximaal 90.000 (of 150.000) gulden en de overige schade wordt op u verhaald. Het is nog maar de vraag of u dat kunt betalen. In de meeste gevallen zult u zelf in ernstige financiële problemen terechtkomen.
Om een vergelijking te maken: in de Europese Unie bedragen de verzekerde sommen voor lichamelijk letsel 1.220.000 euro per slachtoffer of 6.070.000 euro per ongeval, ongeacht het aantal slachtoffers. Materiële schade wordt vergoed tot 1.220.000 euro per ongeval, ongeacht het aantal slachtoffers (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:246:FIN). De in Curaçao gehanteerde verzekerde som is niet toereikend en zou minstens 2.000.000 gulden moeten bedragen. De minister had gelijktijdig met de verhoging van de premies een verhoging van de verzekerde som kunnen (moeten) bedingen. Deze is sinds 1983 niet meer aangepast, ondanks dezelfde inflatie en stijgende schadelast. Een gemiste kans.
Arend de Winter,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).