Als tijdelijk minister van Economische Zaken heeft Steven Martina duidelijk laten blijken, dat hij een man van visie is. In een toespraak bij de eindejaarslunch van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), waar ik niet bij was, heeft Martina de fundamenten van het concept van zijn ‘Coalition of the Willing’ toegelicht. Mijn kennis put ik uit verslagen van zijn speech in december van dit jaar. Zijn betoog is glashelder: om 1 miljard gulden aan investeringen in zeer belangrijke economische activiteiten in 2020 gerealiseerd te hebben, moeten wij nu de krachten bundelen. Onder ‘wij’ verstaat Martina de overheid, het bedrijfsleven, belangenverenigingen, financiële instituten, burgerorganisaties en onderwijsinstituten. Steven Martina is een van de ‘Captains of Industry’ van Curaçao, die denken in doen kan omzetten, maar er zijn er meer. Kijk naar de ontwikkelingen op Blue Bay Resort en Lions Dive en Avila Hotel, GreenTown et cetera. Ik vind, dat Martina moet doorpakken en een team moet gaan vormen, bestaande uit een zevental personen afkomstig uit de belangrijke economische en maatschappelijke sectoren, om bestaande plannen te monitoren, nieuwe te (doen) ontwikkelen, ondersteuning te mobiliseren en acties te ontketenen. Dit kost tijd van betrokkenen, veel tijd. Op de komende nieuwjaarsbijeenkomsten zal de ‘Coalition of the Willing’, in ieder geval in de wandelgangen, het onderwerp moeten zijn om elkaar uit het zompige moeras van pessimisme te trekken. Kom met ideeën die stof doen opwaaien, deuren ontsluiten, motoren starten en zet ze op schrift en stuur ze als ingezonden brief naar een krant. Curaçao heeft veel potentie, iedereen kan, als hij/zij maar wil. Yes, we can! Yes we will!
Jan Gulmans,
Oud-firmant Boer & Croon

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).