Het Cft waarschuwt voor de schuld van Curaçao die de 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) nadert en de schuld van Aruba die de 80 procent bbp dreigt te overschrijden. Mind you, Curaçao heeft schuldsanering gekend en Aruba niet. Op de Staatsschuldmeter kun je zien dat de Staatsschuld van Nederland met een bedrag van meer dan 400 euro per seconde stijgt. Oftewel, een slordige 35 miljoen euro per dag. Dat klinkt veel, lijkt veel, maar bekijk het in perspectief. En, sinds het begin van de crisis is de schuld van Nederland toegenomen met ongeveer 150 miljard (!) euro als direct gevolg van de begrotingstekorten.
Voor 2015 zijn de Nederlandse uitgaven naar verwachting 250,5 miljard tegenover inkomsten van 237,7 miljard. Een begrotingstekort van 12,8 miljard euro. De Economische en Monetaire Unie (EMU)-schuld in vergelijking tot het bbp bedraagt alleen voor Letland, Luxemburg en Estland onder de 40 procent. Nederland zit dicht tegen de 70 procent, Duitsland hoger en Griekenland is een toppertje binnen de EMU met voorlopig, bijna 180 procent. En tot slot, de gehele eurozone als geheel begint de 100 procent te naderen.
Ook een leuk weetje; van de afgelopen 30 jaren zijn de jaren dat Nederland een begrotingsoverschot had, letterlijk op één hand te tellen. Voor het aantal jaren dat er sprake was van een begrotingstekort, heb je naast je eigen handen, ook de handen van je buurman en buurvrouw nodig.

Een ander leuk weetje is dat Japan koploper is in de wereld met een staatsschuld van dik boven de 200 procent (bron: IMF). Ik zal een van de laatsten zijn die het financieel beheer, de schuld en de begrotingstekorten van Curaçao, Sint Maarten en Aruba? zal bagatelliseren. Maar ik zal niet een van de laatsten zijn die elke EMU-schuld ( begrotingstekort) en het door het Cft gememoreerde internationale schuldnorm van 40 procent zal benoemen in de vergelijking tot Sint Maarten, Curaçao, Aruba en de landen binnen de EMU.
En ja nogmaals, alles is relatief en moet in het juiste perspectief van de economieën worden bezien. Ik zal tot slot een van de eersten zijn die (een vorm van) onafhankelijke toezicht een professioneel hart toe zal dragen. Onafhankelijk toezicht is goed en moet. Alhoewel het als zodanig is opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht, moet evenwel gewaakt worden dat een toezichthouder zich ook gaat bezighouden met advisering. Op welk moment zit je als toezichthouder op de bestuurdersstoel, wanneer is sprake van ‘collusie’ als je je eigen advies moet gaan toetsen, en wanneer heeft het al dan niet opvolgen van de adviezen effect op de (vertrouwens)relatie tussen de bestuurder, de adviseur en de toezichthouder.
O ja, mijn eigen ‘staatsschuld’ ligt nu boven de 200 procent, maar gaat gelukkig in een klap verdampen als mijn hypotheek over 9 jaren is afgelost.

Naam en adres zijn bij de redactie bekend


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.