Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het kader van de opkomende zikabedreiging - zeker nu er ook lokaal in ieder geval twee gevallen van besmetting bekend zijn - trekt Stichting Uniek Curaçao aan de bel na een groot stuk natuurgebied te Ronde Klip te hebben ontdekt dat als illegale vuilstortplaats wordt gebruikt.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens de vijf optochten van carnaval zal de politie een extra telefoonnummer in gebruik hebben voor vragen en meldingen die gerelateerd zijn aan het carnavalsfeest. Het nummer 915 gaat twee uur voordat de optocht begint open en zal tot een uur nadat de laatste carnavalsgroep binnen is openblijven.

Lees meer...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.