RdK-top wijst op reeks belangrijke financieel-juridische resultaten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op financieel en juridisch gebied heeft de zittende leiding van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) belangrijke resultaten behaald. Eén daarvan is dat de arbitrageprocedure van Klesch Group tegen RdK inmiddels is ingetrokken door Klesch.

Lees meer...

Geduld Rijksministerraad na zeventien maanden op

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Caribische landen van het Koninkrijk - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - is in verband met de maximering van de topinkomens een deadline gesteld door de Rijkministerraad (RMR).

Lees meer...

‘Overheid moet randvoorwaarden stellen voor inclusief onderwijs’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ondanks alle ontwikkelde beleidsplannen, is van een daadwerkelijke hervorming in het speciaal onderwijs nog geen sprake, zo concludeert de Inspectie Onderwijs na een opsomming van alle problemen in dit type onderwijs.

Lees meer...

‘Redenen opzeggen vertrouwen regering geveinsd en zonder substantie’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat de regering-Pisas (MFK/PNP) niet uiterlijk afgelopen maandag de beschuldiging aan het adres van de RdK-top heeft ingetrokken, zoals verzocht, en überhaupt niet heeft gereageerd, overwegen de inmiddels ‘tijdelijk aanblijvende’ directie en commissarissen ‘terstond hun ontslag in te dienen’ met als gevolg een ‘bestuurloos RdK’.

Lees meer...

Veiligheidsbeleving lijkt minder negatief
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werkenden in het onderwijsveld voelen zich over het algemeen veilig op de scholen. Wel zijn er aandachtspunten waaraan gewerkt kan worden zodat de veiligheid in het onderwijs kan verbeteren.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).