Rhuggenaath: Dit moeten we samen doen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aantal besmettingen zal de komende dagen zeker toenemen, maar er is geen reden voor paniek. Het gaat er nu om de zaak onder controle te krijgen. Dit moeten we samen doen.

Lees meer...

-Nederland biedt hulp met extra zorgpersoneel
-Curaçao: 250 besmettingen, 3 doden


Willemstad - De zorgcapaciteit op de ABC-eilanden raakt in de knel. Op Curaçao werd gisteren een nieuw dieptepunt bereikt wat betreft de situatie van Covid-19. Het eiland registreerde 250 nieuwe coronabesmettingen en 3 covid-slachtoffers. Ook op Aruba en Bonaire is de situatie kritiek.

Lees meer...

Voor camera geen zwart-wit stembiljetten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Electorale Raad (ER) heeft gisteren geen proces-verbaal (pv) kunnen opmaken van de verkiezingsuitslag en heeft zich aan het einde van het hele proces, om te komen tot het pv, teruggetrokken voor intern beraad.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Informateurs Rutsel Martha en Chester Peterson moeten op 30 maart een tussentijdse rapportage indienen bij de gouverneur over de voortgang van hun informatiewerkzaamheden en hebben tot 6 april de tijd gekregen voor een definitief verslag.

Lees meer...

• Voorwaarden over hervorming ‘vanzelfsprekend’
• Bevoegdheden Coho/BZK gaan in Rijkswet te ver

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) heeft verschillende punten van kritiek op het voorstel voor een consensus-Rijkswet Coho, zoals door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met betrekking tot de CAS-(ei)landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten geformuleerd.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).