Inzet extra personeel en voldoende ICT-ondersteuning verloopt moeizaam

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een belangrijke randvoorwaarde om de doelstellingen voor de Optimalisatie Belastingorganisatie te realiseren, is de inzet van extra tijdelijk personeel en voldoende ICT-ondersteuning. ,,Op beide vlakken is sprake van serieuze knelpunten.”

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bacheloropleiding International Hospitality & Tourism Management (IH&TM) aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) is positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - Op het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) in februari is onder andere gesproken over een plan van aanpak om forensische zorg te realiseren in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze zorg voor mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie moet gepaard gaan met nazorgmogelijkheden voor resocialisatie en re-integratie.

Lees meer...

Curator deed aangifte tegen directie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er waren en er zijn geen jaarstukken beschikbaar, maar volgens de directie van de medio 2020 failliet verklaarde Rectour Corporation nv (Campo Alegre Resort) bedroeg de omzet gemiddeld 20.000 gulden per dag, wat zou neerkomen op ruim 7 miljoen per jaar.

Lees meer...

Eerst akkoord in algemene ledenvergadering UGTK/Cadmu

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de werknemers van Swissport, belast met de grondafhandeling en het baliewerk op luchthaven Hato, is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in zicht.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).