Voor handhaving uitbreiding multidisciplinaire inspectie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De anti-plastic-wet, een initiatief van onder andere Giselle Mc William van de MAN, is met aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van Advies (RvA) en de Sociaal-Economische Raad (SER), teruggestuurd naar de Staten. Zoals ook al eerder aangegeven zal gefaseerd worden gewerkt aan het bannen van plastic en wordt er begonnen met foambakken (polystyreen) en plastic zakken (met handvatten) in onder andere de supermarkt en bij afhaalrestaurants en snacks.

Lees meer...

Werkgroep Archeologie nog zorgen om het Landhuis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De door de Curaçao Airport Holding (CAH) aangezochte (lokale) deskundige, waar CAH ook mee gesproken heeft, heeft nooit officieel opdracht gekregen om een herstelplan op te stellen. Ook is hij niet op de hoogte van de laatste werkzaamheden die rond Landhuis Hato plaatsvinden.

Lees meer...

‘Dispuut CMC-ADC over betalingen nog niet opgelost’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), een overheids-nv, krijgt van de Curaçaose overheid een voorschot van 800.000 gulden.
De acht ton is bedoeld om de acute liquiditeitsproblemen van ADC tijdelijk te helpen verlichten, aldus een korte mededeling van minister Javier Silvania (MFK), die zowel belast is met Financiën als met de portefeuille Gezondheid.

Lees meer...

Dierenbescherming: Loslopende honden problematisch

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Algemene Zaken, belast met sector Landbouw, Milieu en Natuur. Gilmar Pisas (MFK) heeft overleg gevoerd met zijn ministerie, de Veterinaire Dienst en Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDC) over de uitvoering van de in januari van dit jaar van kracht geworden Landsverordening Dierenwelzijn. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet zijn het ministerie van GMN en de SDC. Tussen de partijen is afgesproken dat er binnen enkele weken een stappenplan opgesteld is aan een goede uitvoering van de wet gevolg te geven.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).