Van onze redactie
Willemstad - Curaçao eGaming (CEG), handelsnaam voor master licentiehouder Cyberluck Curaçao nv, heeft per 1 april jongstleden de ‘Gedragscode Responsible Gaming’ (GRG 2022) in gebruikgenomen.

Lees meer...

Dan pas onderzoeken, adviezen en plannen uit te voeren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de nieuwste Uitvoeringsagenda behorende bij het Landspakket Curaçao staat dat er verschillende ‘fundamentele’ onderzoeken, adviezen en plannen van aanpak gereed komen, maar dat pas met de uitvoering kan worden begonnen na politieke besluitvorming hierover. Zo wordt in mei van dit jaar het onderzoek naar het arbeidsmarktbeleid en de daarbij behorende wet- en regelgeving afgerond.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In samenwerking met Wereldstage biedt het Laurentius College stewardess-, hospitality- en businessopleidingen op Curaçao.
Sinds een aantal jaar werkt Laurentius, gespecialiseerd in bovengenoemde opleidingen, samen met Wereldstage voor wat betreft stages van studenten op Curaçao.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - Het voorstel tot wijziging van het Koninkrijksstatuut van voormalig VVD-Tweede Kamerlid André Bosman wordt in mei waarschijnlijk definitief geschrapt door de Tweede Kamer. Bosman streed jarenlang voor aanpassing van het Statuut, maar kreeg daar nooit een meerderheid voor in de Kamer.

Lees meer...

‘Beleid ministeries MEO en GMN niet consistent’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Elke week telt CMC na hoeveel er nog in de kas zit; wat de liquiditeitspositie is. En ook welke crediteur betaald móét worden en welke nog even kan wachten.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).