IMF adviseert Curaçao invoering btw-stelsel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bevriezing van de ambtenarenlonen, om de begrotingsuitgaven binnen de perken te houden. Dat is wat zowel de regering-Pisas op Curaçao als de regering-Jacobs van Sint Maarten voornemens zijn te doen.

Lees meer...

‘Kleinschaligheid eilanden zorgt voor unieke uitdagingen’

Van onze correspondent
Den Haag - ,,In Den Haag zijn er spreekwoordelijk tien ambtenaren voor elk dossier en op de eilanden liggen er eerder tien dossiers bij elke ambtenaar.” Met die vergelijking illustreerde collegelid Ewout Irrgang van de Nederlandse Algemene Rekenkamer de kleinschaligheid van de Caribische rijksdelen, waarvoor Den Haag te weinig ambtelijke expertise in huis heeft.

Lees meer...

Minister van Onderwijs wil goede doorverwijzing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) wil het regulier en speciaal funderend onderwijs optimaliseren en heeft in dat kader een verwijzingscommissie Speciaal funderend onderwijs ingesteld.

Lees meer...

Ondanks motie van afkeuring is BZV-brief niet ingetrokken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft - ruim twee weken nadat zij met een motie van afkeuring van de coalitiepartijen een gevoelige tik op de vingers kreeg - de gewraakte brief van 18 november 2021 nog niet ingetrokken.

Lees meer...

Op bevel rechter na kort geding Land

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op bevel van de rechter heeft ambtenarenvakbond Abvo de staking bij de brandweer beëindigd. Zaterdag zijn de leden die aan de acties meededen en waren ingeroosterd weer aan het werk gegaan.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).