Nederlandse media over coke lijn tussen Curaçao en Nederland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vanuit Curaçao is de afgelopen jaren door een groep verdachten bijna 700 kilo cocaïne naar Oost-Nederland geïmporteerd. Dat stelde justitie gisteren op een tussentijdse rechtszitting.

Lees meer...

Implementatie mensenrechtenverdragen laat op zich wachten

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - In het afgelopen begrotingsjaar zijn geen mensrechtenverdragen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk in werking getreden.

Lees meer...

Rijksbegroting 2023: Samenwerking met en tussen landen bevorderen

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - ‘Een betere toekomst voor het hele Koninkrijk’, staat er bij de Beleidsprioriteiten van hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en H BES-fonds van de gisteren gepresenteerde Rijksbegroting 2023.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft in de afgelopen elf jaar (vanaf 2010) in totaal een tekort opgelopen van ruim 65 miljoen gulden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 dat onlangs aan de Staten is aangeboden. In het verslag wordt uitgelegd dat op basis van de zorgovereenkomst uit 2010 tussen de SBAB en de overheid, de begroting elk jaar hoger was dan wat van de overheid werd ontvangen.

Lees meer...

Rol Openbaar Ministerie (OM) geëvalueerd bij executie strafvonnissen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) moet volgens de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) het toezicht op de uitvoering van taakstraffen aanscherpen door een oplossing te zoeken voor de gestelde onvoldoende personele capaciteit.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).