Chata teleurgesteld: Versoepelingen voor toerisme nog te beperkt

Door Hans Slier
De regering en dokter Izzy Gerstenbluth hebben een fantastische job gedaan om het aantal besmettingen in een recordtijd weer onder controle te krijgen en daarnaast met een enorme inspanning het aantal gevaccineerde personen op Curaçao tot recordaantallen te laten oplopen. De Chata is hen daar enorm dankbaar voor.
De bevolking van Curaçao en de bedrijven hebben daar een enorm steentje aan bijgedragen: de bevolking door de enorme beperkingen op hun grondrechtelijke vrijheden te tolereren en de bedrijven daarnaast door de enorme financiële offers die zij opnieuw hebben gebracht.
Nu het onder controle is, hadden wij als toeristenindustrie, de industrie die ‘by far’ het hardst geraakt is, verwacht dat ook voor toeristen het weer aantrekkelijker gemaakt zou worden om weer naar Curaçao te komen.chata
Het is onbegrijpelijk dat dat niet is gebeurd. We hadden op zijn minst verwacht dat mensen weer naar het strand mochten en dat de plachi di dia eraf zou gaan; immers iedereen weet dat deze twee zaken niet of nauwelijks bijdragen aan het aantal besmettingen. Bewezen is dat buiten op het strand niemand besmet wordt, zeker niet zolang men afstand houdt. En als je met je huisgenoten in de auto zit, dan is het besmettingsgevaar ook niet groter dan wanneer je thuis bent.
Maar de versoepeling van deze maatregelen had zeker bijgedragen aan de komst van meer toeristen. Daarnaast blijft voor ons als toeristensector nog steeds de ingevoerde antigeentest drie dagen na aankomst onacceptabel. Ten eerste omdat iedereen die komt al een negatieve PCR-test heeft moeten afleggen. Ten tweede omdat de antigeentesten heel onbetrouwbaar zijn, en dus bij een vals positieve uitslag ervoor zou zorgen dat de betreffende toerist met al zijn medereizigers voor de rest van zijn vakantie in quarantaine moet. En als laatste, omdat het nog extra invoeren van deze test ertoe leidt dat mensen die een week blijven in een week tijd minimaal drie keer, maar meestal vier keer getest moeten worden. Iets wat echt onacceptabel is.
En dan hebben we het nog niet over de ontzettend moeilijke procedure om via drie of vier verschillende apps, het uploaden van diverse bestanden en het online betalen om een inreisdocument te krijgen voor Curaçao. Plus de technische mankementen die deze app heeft, waardoor er zowel op Schiphol als in Miami al tientallen reizigers zijn blijven staan, wat een blamage is voor Curaçao!
Het feit dat deze drie punten, die niet door de toeristenindustrie zijn gevraagd, doorgevoerd zijn, maakt het wel heel moeilijk om nog draagvlak te vragen van deze bedrijven voor de maatregelen waarvan met name deze bedrijven wederom de financiële gevolgen moeten dragen.
Daarnaast zorgt dit ervoor dat er ook nog steeds geen uitzicht is voor de ongeveer 50 procent werknemers in de toeristensector en haar toeleveranciers die momenteel werkeloos zijn. Let wel, dit zijn ongeveer 16.000 mensen en dus met hun gezinsleden erbij ongeveer 40.000 mensen die niet weten of ze morgen weer brood op de plank hebben.
Ook moeten de bedrijven door het niet verder versoepelen van de maatregelen nog langer van de NOW-regeling gebruik blijven maken en dus 20 procent korten op het salaris van hun personeel. Ook dat duurt al veertien maanden en is eigenlijk niet meer te vragen van ons personeel.
Als Chata staan wij voor 100 procent achter het vaccinatiebeleid van de overheid en steunen dat dan ook daar waar wij kunnen. Wat wij wel heel vreemd vinden is dat dan mensen die gevaccineerd zijn niet vrijgesteld worden van alle testverplichtingen en dat zij zich ook niet veel vrijer mogen bewegen. Dit zou volgens ons een hele goede incentive zijn voor mensen om zich te laten vaccineren en daarnaast ook een zeer positief effect hebben op het aantal toeristen dat naar ons mooie Curaçao komt.
Samenvattend kunnen we stellen dat voor de toeristenindustrie, de daaraan verwante bedrijven en alle medewerkers de versoepeling van de maatregelen zoals die nu zijn doorgevoerd zeer teleurstellend zijn en niet meer in balans met de situatie. En dit terwijl er heel veel mensen werkeloos zijn en een aanzienlijk aantal bedrijven niet meer open zal gaan en dit nu alleen maar erger wordt.
Derhalve roept de Chata de regering op om het niet bij deze hele kleine versoepelingen te houden en pas weer over veertien dagen verdere stappen te overwegen, maar nu al verdere versoepelingen in te voeren en om op zijn minst de planning voor de versoepelingen aan te geven zodat er een horizon is waar mensen en bedrijven naar toe kunnen leven en werken!
De zeer flauwe opmerkingen dat hier geen planning van te maken is gezien de wispelturigheid van het coronavirus gaat niet op! Immers elke ondernemer moet de hele tijd plannen en natuurlijk wijkt de werkelijkheid altijd af, maar daarop moet je je plannen bijstellen; iedereen zal dat begrijpen. De regering heeft de plicht om ons te leiden en dat dient volgens een planmatige en gebalanceerde aanpak te verlopen!

De auteur, Hans Slier, is voorzitter van de belangenvereniging Curaçao Hospitality And Tourism Association (Chata). Aangesloten zijn behalve hotels en resorts allerlei aan het toerisme gerelateerde bedrijven op Curaçao (zie daarvoor: chata.org/our-members).


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).