Door Alex Wit
Het artikel ‘100% zonne-energie op Curaçao’ van Runy Calmera geeft inzicht in de potentie van het gebruik van zon en wind voor de energievoorziening op Curaçao. In het artikel is voor de opslag van overtollige energie een belangrijke rol weggelegd voor het gebruik van batterijen.
Mijn vorig artikel ‘Zonnepanelen op Curaçao’ gaat over de ervaring en de feiten van het gebruik van zonnepanelen inclusief een aantal suggesties voor de beleidsmakers.
F14 15 OPINIE Li ion batterijen 1Dit derde artikel gaat over de kansen voor Curaçao om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de wereld, nieuwe mogelijkheden te verkennen en realiseren voor de eigen energievoorziening en productie -en exportmogelijkheden van nieuwe diensten en producten.
De markt voor batterijen groeit explosief. In een 50-tal Giga-fabrieken worden op grote schaal, voornamelijk in Azië, Li-ion-batterijen (Lithium-ion) geproduceerd. De groei wordt vooral veroorzaakt door de toenemende vraag in de auto-industrie.
De keerzijde van de enorme toename van het gebruik van Li-ion- (en in de toekomst ook van ijzer/fosfaat- of lithium/zwavel-)batterijen is de stroom van afgedankte accu’s.
Het recyclen van lood- en calciumhoudende accu’s is inmiddels ‘proven technology’. De gebruikte materialen kunnen heel goed opnieuw worden gebruikt voor het produceren van nieuwe accu’s. Dit geldt inmiddels ook voor de hybride accu’s, waarbij verschillende materialen in de hybride-elektrode zijn verwerkt.
Het recyclen van Lithium-ion-accu’s is veel minder simpel. Hier zitten echter ook de kansen. De afgedankte Electric Vehicle Batteries (EVB) kunnen nog een tijd dienstdoen bij de opslag van overtollige zonne- en windenergie. De geringe capaciteitsvermindering is weliswaar voor auto’s een probleem, maar niet voor deze opslag.

De kansen voor Curaçao
De in de wereld overtollige Li-ion-batterijen kunnen op grote schaal worden ingezet als schakel in de energievoorziening op Curaçao. Door de opslag van zonne- en windenergie overdag kan er voldoende capaciteit worden opgeslagen voor de energiebehoefte ’s avonds en ’s nachts. Voor deze opslag zijn batterijen nodig. Elk huishouden kan vrij eenvoudig worden voorzien van een of meerdere batterijen gekoppeld aan de bestaande infrastructuur van Aqualectra.
Is er onvoldoende zon of wind voor de productie van de totale energiebehoefte dan kan dit tijdelijk door de batterijen worden opgevangen. Hierdoor kan de huidige noodzakelijke overcapaciteit van dieselgeneratoren drastisch worden teruggebracht.
Door de inzet van batterijen in de totale keten van energievoorziening van het eiland kan Curaçao de kennis en ervaring opdoen om marktleider te worden in refurbishing en hergebruik van Li-ion-batterijen in de regio.
De uitdaging is om een nieuw slim ontworpen powerpack met speciale gebruikerstoepassingen en wifi-verbindingen te produceren, waarin de gerecyclede batterijen worden geplaatst. Dit nieuwe ‘smart powerpack’ kan een belangrijk exportartikel worden voor Curaçao. Voor de ontwikkeling is hoogwaardige technische kennis nodig. Daarnaast zal de productie en installatie voor belangrijke werkgelegenheid zorgen. Als bij alle huishoudens de nieuwe powerpack’s zijn geïnstalleerd, zal ook het onderhoud structureel voldoende manjaren werk opleveren.
F14 15 OPINIE Li ion batterijen 5Adviseurs en deskundigen kunnen de opgedane kennis in de regio verder exploiteren.
Eenmaal aan het eind van de levensduur kan de ontmanteling van de powerpacks/batterijen in een nieuwe bedrijfstak op Curaçao gaan plaatsvinden. Circa 60 procent van de materialen kunnen op dit moment worden teruggewonnen en weer hergebruikt in de productie van nieuwe batterijen. Ook kunnen met de gewonnen grondstoffen laagwaardige accu’s voor bijvoorbeeld grasmaaiers of accuboren worden geproduceerd. Ook hier zijn nieuwe exportmogelijkheden.
De winning van Kobalt in Congo (een van de schaarse grondstoffen in de batterijen) is problematisch. Het ligt in de verwachting dat de prijs van Kobalt in de toekomst fors zal stijgen. Als Curaçao nu ervaring weet op te doen in het recyclen van Li-ion-batterijen kan in de toekomst de teruggewonnen Kobalt op forse schaal worden geëxporteerd.
Het is relatief simpel om vanuit de Verenigde Staten (VS) gebruikte Li-ion-batterijen te importeren. Door te toename in de VS van de verkoop van elektrische auto’s zullen er de komende jaren voldoende tweedehands batterijen voor handen zijn. In plaats van de huidige hoge invoerrechten op nieuwe batterijen kan de regering besluiten om weinig of geen invoerrechten op gebruikte batterijen te heffen.
Die huidige Electric Vehicle Battery (EVB) is nu nog relatief duur. De wereldwijde productie van deze batterijen zal de komende jaren explosief stijgen, waarbij het gewicht en de omvang zullen afnemen en de opslagcapaciteit sterk zal toenemen. Het lijkt op dit moment nog niet haalbaar om alle huishoudens (circa 55.000) van batterijen te voorzien, echter als we kijken naar de tweedehands markt van deze batterijen dan is dit zeer goed mogelijk en haalbaar. Curaçao zal nu moeten anticiperen op deze markt.

What’s in it for Curaçao?
Door de inzet van batterijen voor de opslag van energie zal het gebruik van fossiele brandstoffen sterk afnemen. Er is minder reservecapaciteit nodig om energie te produceren bij onvoldoende zon en/of wind. De opzet van de nieuwe infrastructuur voor energie is minder storingsgevoelig waardoor er minder stroomuitval of noodzaak tot schakelen zal zijn. De afname van het gebruik van fossiele brandstoffen heeft een zeer gunstig effect op de verhouding van de import (olie) en export van Curaçao.
De kosten van energie en water zullen aanzienlijk dalen met als gevolg een stijging van de koopkracht voor de hele bevolking. Er ontstaan nieuwe bedrijfstakken voor de productie en onderhoud van ‘smart powerpacks’, het recyclen van batterijen en exploiteren van kennis.
Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor export. Dit zorgt ook voor de noodzakelijke toename van deviezen. Nieuwe investeringen en nieuwe activiteiten zullen leiden tot een behoorlijke economische groei. De installatie, introductie en het onderhoud van de infrastructuur en powerpacks zorgen voor voldoende structurele werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. Curaçao kan zich profileren als ‘het groene hart van de Caribbean’, wat een positieve uitstraling heeft voor het toerisme.

Wetenswaardigheden
Een Electric Vehicle Battery (EVB) van een auto heeft ruim voldoende capaciteit (35 kWh) om een gemiddeld huishouden voor twee avonden en twee nachten van stroom te voorzien. Een EVB weegt nu rond de 300 kilogram. Binnen twee jaar zal het gewicht rond de 100 kilo zijn (bij gelijke capaciteit). De productieprijs van nieuwe EVB’s zal binnen twee jaar gedaald zijn tot 100 dollar per kWh.
Er worden nu jaarlijks wereldwijd 500.000 EVB’s geproduceerd. De verwachting is dat dit elk jaar zal verviervoudigen. Over vijf jaar zullen er circa een half miljard (500.000.000) nieuwe EVB’s worden geproduceerd.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).