Over het algemeen is er wel begrip voor de eis die particuliere chauffeurs van kleine busjes op tafel hebben gelegd om hogere tarieven voor een rit. Immers, de prijs voor benzine en diesel is afgelopen week drastisch verhoogd met respectievelijk 38 en 45 cent (20 tot 30 procent). Maar in wezen wordt daarmee het probleem enkel verlegd naar een ander: de passagier. Personen die de bus nemen, hebben het meestal alles behalve breed en voor hen telt elke dag elk dubbeltje en kwartje, zeker omdat ze in het Curaçaose openbaartransportsysteem vaak tenminste één keer moeten overstappen en dus op een dag vier keer moeten betalen: twee keer heen en twee keer terug. De regering doet er daarom verstandig aan weliswaar begrip te hebben voor de situatie van de buschauffeurs, maar zeker óók voor de kwetsbare buspassagiers. Maar doordat deze regering en ook de vorige verzuimde de lokale brandstofprijs regelmatig en automatisch aan te passen aan de internationaal sterk gestegen prijs voor petroleumproducten en de verhoging daarom nu extra hard aankomt, staan niet alleen buschauffeurs bij regeringscentrum Fòrti op de stoep; dat geldt ook voor de broodbakkers en uiteraard alle andere bedrijfstakken en beroepsbeoefenaren die qua prijsvorming en inkomen afhankelijk zijn van de hoogte van brandstoftarieven. Zoals de bouw, te beginnen bij de productie van betonblokken - om maar één sector te noemen. Ook Aqualectra zal er niet aan ontkomen om op zeker moment de 40 tot 70 procent gestegen kosten voor fuel en diesel door te voeren in het tarief voor stroom en water. Deze rekening komt bij burgers en bedrijven. De eerste zullen eerder vroeger dan laat compensatie en hogere lonen vragen. Voor zover het kan, zullen bedrijven deze hogere productiekosten afwentelen op de afnemers: consumenten (opnieuw de burgers en bedrijven). En zo kan een land belanden in de gevreesde loonprijsspiraal. Het is niet geheel nodig (geweest). Duurdere olie heeft geen land in de hand; zelfs olieproducerende landen nauwelijks. Laat staan Curaçao. Maar een geleidelijke beweging van het prijsniveau was wel mogelijk geweest en is te prefereren boven de prijsschok van nu. Indien niet goed gemanaged, kan het grote en ernstige gevolgen hebben. En uiteindelijk een neerwaartse economie. De combinatie van hogere prijzen (en looneisen) en een krimpende economie is een zeer ongewenste situatie.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.