Minister Silvania ‘vergelijkt’ CMC met Advent

ANALYSE REDACTIE

Om nog onduidelijke redenen heeft de minister van Gezondheid, Javier Silvania (MFK), op zijn Facebookpagina een vergelijking gemaakt en geplaatst tussen bepaalde, selectieve outputcijfers van het Curaçao Medical Center (CMC) enerzijds en het Antillean Adventist Hospital (AAH ofwel het Advent Ziekenhuis) anderzijds.
ANALYSE AAH vs CMC‘Comparable statistics AAH vs. CMC’ staat erboven. Wat de oorspronkelijke bron van de vergelijking is, blijft onbekend. Zo is niet helder of de cijfers zijn verzameld door bijvoorbeeld de Inspectie voor de Volksgezondheid, of door het ministerie van Gezondheid (GMN), of het kabinet van de minister zelf.

In kleine lettertjes staat erbij dat het om 2022 gaat. Zo meldt de zogenaamde ‘Facts Sheet’ dat het aantal operaties in het (veel grotere, red.) CMC 3.390 bedraagt en dat in het (veel kleinere, red.) AAH dit aantal 3.757 is, maar wordt niet en nergens een nadere toelichting gegeven; en al helemaal niet om wat voor soort operaties het zou gaan.
Uit bovenvermelde hoeveelheden blijkt dat de ‘output’ wat operaties betreft van Advent veel hoger is. Dat blijkt vooral als deze operatie-aantallen worden afgezet tegen de hoeveelheid toegelaten patiënten: het gaat in dit overzicht bij CMC om 14.539 en bij AAH werden slechts 6.038 patiënten opgenomen.
Door het op deze manier onder elkaar te zetten, kan al snel het idee ontstaan dat het Advent een ‘score’ heeft van 62 procent van de opgenomen patiënten die ook worden geopereerd; en dat de ‘productie’ van CMC met slechts 23 procent wel erg povertjes is en ver achterblijft.

Dat beeld wordt verder versterkt als in de ‘Facts Sheet’ direct daaronder de personeelsaantallen van beide instellingen naast elkaar worden gezet: terwijl het CMC 1.254 werknemers telt, zijn dat er in het geval van Advent niet meer dan 235. De suggestie wordt al snel gewekt dat AAH met amper 19 procent van het aantal CMC-werknemers wel méér operaties verricht dan het algemeen ziekenhuis.
En ook de overige vergelijkingen onderstrepen die indruk: 712 klinische personeelsleden CMC vs. amper 115 bij Advent; 448 ondersteunende medewerkers CMC vs. 120 AAH; 94 medisch specialisten CMC vs. 34 in het Advent.
Met andere woorden: minister Silvania wil benadrukken dat de output van het grote CMC met aanzienlijk méér medische professionals, verpleegkundigen en ander (klinisch) personeel een stuk láger is dan het kleine Advent, dat altijd werd beschouwd als een ‘satellietziekenhuis’.

En als klap op de vuurpijl vermeldt de vergelijking die de minister op sociale media plaatst dat er ook nog eens een gigantisch gat gaapt tussen de ligdagtarieven. Terwijl dat volgens deze door Silvania gepubliceerde getallen in het geval van het veel productievere Advent ‘slechts’ 160 gulden bedraagt (de valuta wordt niet vermeld), kost dat in het grote CMC 1.540 gulden (een tienvoud van Advent). De vraag is of dit laatste correct is, want uit een factuur in handen van deze krant blijkt dat ‘Room Days 3rd’ - mogelijk verwijzend naar derde klasse - het tarief 310 bedraagt.

CMC heeft zelf ook een ‘factsheet’, die onmiddellijk beschikbaar wordt gesteld als daar om wordt gevraagd en overigens ook op de website staat gepubliceerd. Het aantal in 2022 in CMC toegelaten patiënten (zowel klinisch, als voor een dagopname, als ook op de intensive care) is 22.887. In dat jaar werden 6.180 operaties uitgevoerd. Daarnaast werden er 1.043 baby’s geboren in het CMC. En vonden er 27.220 dialysespoelingbehandelingen plaats.

Een ingewijde zegt ‘dat je appels niet met peren kunt vergelijken’. Want Advent doet bijvoorbeeld, met groot succes, veel oogoperaties. Die kunnen relatief snel voorbereid worden en ook in rap tempo uitgevoerd, terwijl gecompliceerde operaties in CMC vele uren kunnen duren, veel specialistische kennis en menskracht vergen etc. En Advent heeft bijvoorbeeld ook geen IC (intensive care).
Vergelijkingen kunnen inzichten geven over waar een organisatie staat en hoe productief een instelling is. Maar er zijn wel (erg grote) verschillen tussen CMC en Advent. Iets wat zelfs ook de rechter begin dit jaar nog benadrukte: ,,CMC is, gelet op zijn omvang en zijn aanbod van zorg, op alle niveaus van complexiteit van essentieel belang voor de gezondheidszorg van Curaçao. Advent is daarentegen veel kleiner en opereert als een satellietinstelling.”

Overigens heeft het Land zelf, in die tijd al geregeerd door het kabinet-Pisas (MFK/PNP) waar Silvania sinds juni 2021 deel van uitmaakt, in deze rechtszaak uiteengezet dat CMC (voorheen Sint Elisabeth Hospitaal ofwel Sehos) het grootste ziekenhuis van het Caribisch deel van het Koninkrijk is en ‘een uitgebreid functiepakket heeft’, waardoor het patiënten ‘van álle complexiteitsniveaus kan behandelen’, terwijl de zorg in Advent ‘niet zo ver strekt’.

Het Hof van Justitie daarover: ,,Dat heeft organisatorische gevolgen, omdat CMC (bijvoorbeeld voor een knieoperatie van een patiënt met diabetes) een intensive care-bed beschikbaar houdt en Advent dat bij een vergelijkbare knieoperatie niet hoeft te doen.” En: ,,CMC heeft in tegenstelling tot Advent een 24-uurs zorgplicht voor spoedeisende zorg en beschikt over infrastructuur en personeel om bijvoorbeeld oncologische behandelingen uit te voeren. CMC heeft anders dan Advent een academische functie met medische opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.” Deze verschillen leiden ertoe, aldus drie rechters, dat CMC veel meer kosten voor eenzelfde medische behandeling moet maken dan Advent.

Het heeft er veel weg van dat de gedreven bewindsman inderdaad ‘appels met peren’ heeft willen vergelijken om vervolgens de bevolking ‘knollen voor citroenen’ te willen verkopen (=foppen/misleiden). Beter is het om een eerlijke, complete en onderbouwde vergelijking te presenteren, om zo de burgers goed en volledig voor te lichten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.