De peperdure Dubai-reis van premier Gilmar Pisas (MFK) en Economieminister Ruisandro Cijntje (PNP) kan rekenen op flink wat kritiek en verontwaardiging. Op sociale media, maar ook van bijvoorbeeld Dossierkoninkrijksrelaties en de lokale krant Èxtra, die in een redactioneel commentaar met vette letter spreekt van een ‘Snoepreisje’ naar Dubai en dit schandalig noemt in een tijd van grote schaarste en dat andere zaken op het eiland een hogere prioriteit verdienen.

F04 Dubai reis machtiging minfinDe kwestie werd, zoals het Antilliaans Dagblad gisteren al op de voorpagina meldde, aangezwengeld door radiozender Z86/Curom, dat zich baseert op documenten. Wat staat er precies in die uitgelekte stukken over de Dubai-reis, waar de MFK/PNP-regering zelf tot nu toe niet of nauwelijks over repte?

De machtiging voor de reis van minister-president Pisas (MFK) van Curaçao naar Nederland en Dubai en weer terug betreft een bedrag van precies 28.492 gulden. Dat is voor onder meer de reis, verzekering en verblijfskosten. Het bedrag is voor de periode van 20 maart tot en met 3 april.

De ticketkosten voor KLM van 22.717 gulden zijn of worden nog via het lokale reisbureau Maduro Travel betaald. De hotelkosten voor verblijf in Novotel Den Haag bedragen 2.575 gulden; het is niet precies bekend hoeveel nachten Pisas alles bij elkaar in Den Haag verblijft.

Inclusief reisverzekering van 219 gulden bedragen de kosten 25.511 gulden (terwijl de machtiging dus 28.492 bedraagt). Dit alles is nog zónder het verblijf in het super-de-luxe Jumeirah Emirates in Dubai.

Dat geldt óók voor de twee kabinetsmedewerkers van Pisas die evenzo via Nederland naar Dubai afreizen en terug. Het betreft Djurick Comenentia (kabinetschef) en Roxiënne Albertina (beleidsadviseur). Zij vliegen iets later, op 23 maart vanaf Hato naar Schiphol en keren op 3 april terug.

Voor hen is een machtiging verstrekt van in totaal 42.792 gulden. De tickets van Comenentia en Albertina, ook KLM, zijn eveneens via Maduro Travel afgenomen, voor een totaalbedrag van 35.614 gulden. De hotelkosten in Novotel Den Haag voor de twee kabinetsmedewerkers samen zijn gecalculeerd op 2.156 gulden.

Ook voor hen is in deze machtiging nog geen rekening gehouden met de hoteluitgaven in Dubai, waar ze op 26 maart arriveren en na vier nachten de 31e weer vertrekken.

De machtiging is van 17 maart jongstleden en op 18 maart voor akkoord getekend door de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK). Hiermee geeft hij zijn fiat aan het bedrag van 71.284 gulden. Een ander stuk, getiteld ‘Deelname Curaçao aan Dubai Expo’ met daaronder de handtekening van minister-president Pisas, is gedateerd 16 maart 2022.

Daaruit blijkt dat het voornemen al (veel) langer bestond en dat hierover begin dit jaar werd beslist; zonder er daarna ruchtbaarheid aan te geven. Gesteld wordt dat conform de (ministerraad)raadsbeslissing van 19 januari 2022 het Land zal worden vertegenwoordigd door MFK-premier Pisas en door de PNP-minister van Economische Ontwikkeling Cijntje. De Dubai Expo zelf duurt, volgens dit stuk, van 27 tot 29 maart aanstaande.

Over de reis van Cijntje zijn tot nu toe geen stukken uitgelekt, maar het lijkt zeer aannemelijk dat de kosten die hij als bewindspersoon maakt vergelijkbaar zullen zijn met die van zijn regeringsleider Pisas. Cijntje reist bovendien met meerdere kabinets- en beleidsmedewerkers - het precieze aantal is niet bekendgemaakt - die kosten zullen maken die vergelijkbaar zijn met die van Comenentia en Albertina. Tenminste één topambtenaar van MEO bevindt zich, ter voorbereiding, al langer in Dubai.

Maar dat is nog niet alles. Volgens de in december 2012 gewijzigde daggeldvergoedingsregeling hebben gezagsdragers tijdens een zakelijke dienstreis naar Nederland (of elders in de Europese Unie) recht op 110 euro per dag. Is de bestemming elders in de wereld, dan wordt per dag 110 dollar vergoed.

Volgens de geldende richtlijnen worden de hotelkosten vergoed ‘conform hotels behorende tot de middenklasse’, waar voor de zekerheid ‘4 sterren hotel’ aan is toegevoegd. Het is onbekend wat Jumeirah Emirates kost, maar op de website ziet dit er allesbehalve uit als een ‘middenklasse’-hotelcategorie. Gesproken wordt over ‘this 5-star luxury Dubai hotel’.

De daggeldvergoeding is destijds verlaagd (van 135 dollar en 145 euro tot 110 euro/dollar), zo meldt een memo van de toenmalige minister van Financiën, ‘in het kader van de maatregelen die genomen worden om de overheidsfinanciën beheersbaar te maken’. Aldus de Sector Directeur Financieel Beleid.

Dat was bijna tien jaar geleden. De situatie ten aanzien van de Curaçaose publieke financiën is er sindsdien bepaald niet beter op geworden. Het tegendeel is eerder het geval.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.