Twee voor het ministerschap voorgedragen kandidaten zullen het ambt niet uitoefenen. Eduard Braam (MFK) en Ramon Chong (PNP). Dat is een fikse tegenvaller voor de nieuwe coalitie en een valse start van het - wellicht mede hierdoor - nog steeds niet beëdigde kabinet van Gilmar Pisas, die na het behalen van bijna 17.000 persoonlijke stemmen in verband met zijn oogletsel vlak na de verkiezingen van 19 maart zelf ook met flinke pech kampt. Partijen zullen naarstig op zoek moeten naar nieuwe kandidaten voor de posten die Braam en Chong zouden bekleden. Het was voor beide personen afwachten wat de wettelijk voorgeschreven screening zou opleveren, toch komt de uitslag niet als een grote verrassing. Zelfs vóór de screening werden hun namen al in verband gebracht met zaken die in elk geval niet horen bij iemand die een voorbeeldfunctie heeft. En een minister is iemand met zo’n voorbeeldfunctie, zeker als het gaat om de post Justitie. Dat moet iemand zijn met een volstrekt onbevlekt blazoen. Dat zij geen bewindspersoon (kunnen) worden, maar zich desondanks hiervoor lieten voordragen, is henzelf aan te rekenen. Ze hadden - zeker achteraf gezien - beter kunnen en zelfs moeten weten. Nu zijn ze er slechter van af en gelden ze, nog vóórdat ze maar één dag in functie zijn geweest, in politieke termen als ‘aangeschoten wild’. Ook hun partijen gaan in dit proces niet vrijuit. Wetende dat Braam en Chong ieder een ‘verleden’ hebben hadden MFK en PNP ieder voor hun eigen kandidaat, maar ook voor elkaars kandidaat, een dergelijk risicovolle voordracht niet moeten willen. Dat één van hen in verband met de verkiezingen wel op de lijst stond - Braam als nummer 5 met 184 persoonlijke stemmen - en de ander een hoge positie bekleedt als partijcoryfee - Chong is zelfs partijvoorzitter van PNP - wil nog niet zeggen dat iemand ook ministeriabel is. Het is een grove inschattingsfout gebleken van beide winnaars van de laatste stembusronde. En dat geldt ook voor formateur Chester Peterson, die een beperktere rol en liefst géén rol voor de gouverneur bepleit. Velen zullen zeggen dat juist dankzij de gouverneur en de strenge screeningswet een mogelijke misstap tijdig is voorkomen. Intussen duurt de aanvankelijk voortvarend van start gegane formatie langer dan verwacht en moeten nieuwe kandidaten worden gevonden én gescreend voor Justitie en Economische Ontwikkeling. Onnodig tijdverlies, tenzij Pisas (MFK) en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) aantreden met een onvolledige ministersploeg. Beide scenario’s zijn ongewenst. Er is in verband met de crisis op alle ministeries volop werk en vooral heeft Curaçao geen tijd te verliezen.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).