Een politicus die is vermoord is nog geen ‘politieke moord’. Afgelopen weekend werd Curaçao wederom opgeschrikt door het bericht dat een politicus - in dit geval een kandidaat op een van de vijftien lijsten van de partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen van 19 maart - om het leven was gebracht. Alles wijst erop dat dit plaatsvond in verband met een uit de hand gelopen ruzie binnen de familie waarbij het slachtoffer tussenbeide wilde komen, met fatale gevolgen. Het is echter belangrijk te constateren dat het géén politieke moord betreft. Belangrijk omdat Curaçao in wezen nog altijd kampt met het trauma van de moord op Soberano-leider Helmin Wiels op zondag 5 mei 2013. Afgelopen vrijdag werd nog vonnis gewezen in de zaak-Maximus, voor het uitlokken van deze moord. Nu bijna acht jaar geleden. In alle hectiek, onder meer in verband met de campagne en de daarmee gepaard gaande verkiezingskoorts, lijkt het erop alsof de betekenis en de impact ervan op de achtergrond zijn geraakt. Maar degene die er even bij stilstaat kan niet anders dan beseffen hoe heftig dit (eigenlijk) is; dat de bij velen favoriete PS-voorman Wiels werd omgebracht door toedoen van voormalig MFK-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin, zoals nu ook in tweede instantie uitgesproken. ,,Het Hof is van oordeel dat uit de inhoud van de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte geen andere rol heeft gehad dan dat hij de opdracht heeft gegeven voor de moord, daarvoor geld in het vooruitzicht heeft gesteld en dat hij heeft betaald voor de moord”, aldus het Hof van Justitie. Dat is nogal wat. Een prominente ex-minister van de partij van oud-premier Gerrit Schotte, halfbroer van loterijbaas Robbie dos Santos (financier van zowel MFK als PS) en tevens halfbroer van de huidige KdNT-partijleider Amparo dos Santos, is volgens het Hof verantwoordelijk voor de liquidatie van de politicus met op dat moment de meeste kiezers achter zich. Een moord is reeds naar zijn aard een buitengewoon ingrijpend misdrijf. ,,Een moord in de vorm van een liquidatie geeft aan die ernst bovendien een weerzinwekkende kleur”, aldus de uitspraak van vrijdag. Door zijn handelen heeft Jamaloodin blijk gegeven van een ‘volkomen gebrek aan respect voor het leven van een ander’. Naast het door hem met zijn handelen aan de naasten toegebrachte leed, heeft hij ‘ook het Land Curaçao geschokt’. Het Hof: ,,Immers, Wiels was bij leven een onmiskenbaar populair politicus in een zeer jonge democratie, en de gedachte aan een ‘politieke moord’ heeft bij velen in het land postgevat.” Van de toenmalige PS-leider is immers bekend dat hij zijn politieke pijlen nadrukkelijk richtte op de bestrijding van corruptie in het land. In zoverre roept die speculatie geen verbazing op, stelt het Hof. ,,Het in deze zaak gehouden strafrechtelijk onderzoek heeft evenwel over het waarom van de moordaanslag geen ondubbelzinnig antwoord opgeleverd.” Het exacte motief is dus nog altijd onduidelijk, maar het vonnis laat er geen twijfel over bestaan dat het handelen van Jamaloodin ‘aan de wieg heeft gestaan van de moordaanslag’. Het had veel erger kunnen aflopen op die zwarte meidag in 2013, met rellen en sociale onrust tot gevolg, omdat hún leider uit het leven was gerukt. Het bleef echter rustig. Ook daarna. Gelukkig. Het politiekmaatschappelijke litteken is er echter niet minder om.

ADCommentaar 800

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).