Drie jaar en vijf maanden na ondertekening van de nieuwe havenconcessie van september 2016 zijn de twee nieuwe kranen van het particuliere containerbedrijf Curaçao Port Services (CPS) gearriveerd en liggen ze veilig in het Schottegat, in afwachting van installatie. Na jaren van onderhandelen over een nieuwe havenconcessie - waarbij een van de belangrijkste factoren het beëindigen van het exclusieve recht van CPS was - bereikten de betrokken partijen in de tweede helft van 2016 eindelijk een akkoord.cpskranen

Op vrijdag 16 september van dat jaar zetten Fernando da Costa Gomez, directeur van CPS; Humberto de Castro, directeur van overheidshavenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA); en Eugene Rhuggenaath (PAR), destijds minister van Economische Ontwikkeling (MEO) hun handtekening onder de nieuwe concessie. Dit heugelijk nieuws werd onmiddellijk met de media gedeeld. Het nieuwe concessiecontract geldt voor twintig jaar. Daarbij zou ook de periode die nodig is om de nieuwe kranen te bestellen worden opgeteld. Onderdeel van de afspraken was dat CPS 50 miljoen gulden investeert in twee nieuwe kranen, alsook de infrastructuur van de haven. De kranen (van havenbedrijf CPA, destijds een schenking van Nederland) die nu nog altijd in de haven gebruikt worden voor het laden en lossen van containers, zijn ruim dertig jaar oud. Voorafgaand aan de bestelling door CPS van de nieuwe kranen moest CPA het bestek en de technische eisen wel eerst goedkeuren. Terug in de tijd. Een lange periode zat er geen schot in de zaak. Met name regeringspartij Pueblo Soberano (PS) - later teruggebracht tot één Statenzetel in de oppositie - lag dwars en kon zich niet vinden in de nieuwe constructie. Met het aantreden van Rhuggenaath in november 2015 als nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, probeerde hij er weer vaart in te krijgen en is het partijen uiteindelijk gelukt een nieuwe concessie te tekenen. Begin 2016 werd - na jarenlange discussies en vele pogingen tot het bereiken van een nieuwe concessieovereenkomst - op hoofdlijnen een akkoord bereikt. Het ging over heikele punten, zoals over het elimineren van de gewraakte monopoliepositie van het private CPS (ooit een aanbeveling van de Nederlandse Neelie Kroes, om ter realisatie van de containerkade de moordende concurrentie tussen stuwadoorsbedrijven op Curaçao te beëindigen); de nieuwe concessie zou niet langer oneindig duren; en over de investeringen van en door CPS in nieuwe kranen alsmede in de werfkades, in plaats van dat de publieke entiteit CPA hier nog langer tientallen miljoenen in steekt.

,,Nu de concessie is getekend, kunnen wij onze aandacht richten op het verbeteren van de dienstverlening bij de containerterminal. De reparatie van de kades en de aankoop van twee nieuwe kranen zijn essentieel om dit te kunnen bereiken”, aldus De Castro bijna drieënhalf jaar geleden.

Rhuggenaath, die medio 2017 minister-president zou worden, benadrukte op die memorabele dag het belang van de containerterminal voor het eiland. ,,Het is uiterst belangrijk dat Curaçao blijft investeren in de maritieme infrastructuur om zo zijn concurrentiepositie in de regio te behouden”, aldus de toenmalige Economieminister, die deze portefeuille behield ten tijde van het kortstondige kabinet-Koeiman en in deze rol werd opgevolgd door Errol Goeloe in het interim-kabinet-Pisas en daarna Steven Martina en momenteel Giselle Mc Wiliam in het kabinet-Rhuggenaath.

Bij die gelegenheid verklaarde Da Costa Gomez, directeur en aandeelhouder van CPS, dat het voorbereidend werk voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen al was verricht. De analyse en voorbereidingen waren reeds afgerond, waardoor CPS vrijwel direct kon overgaan tot bestelling van de twee nieuwe kranen. ,,Conform het nieuwe contract moeten de nieuwe kranen binnen 24 maanden geïnstalleerd zijn en CPS zal hier dan ook aan voldoen”, aldus De CPS-directeur.

Het heeft langer geduurd dan die 24 maanden. Het werden uiteindelijk 41 maanden voordat ze afgelopen zondag op spectaculaire wijze de Sint Annabaai van Willemstad werden binnengeloodst. Iedereen die langs Parera en Nieuwe Haven rijdt kan het gevaarte met de kranen zien liggen. Nu moet de installatie - en de ontmanteling van de oude CPA-kranen - beginnen.

Het zal nog twee tot drie maanden duren voordat de twee nieuw ‘custom made’ kranen kunnen worden opgeleverd en in gebruik kunnen worden genomen in de containerhaven. Mogelijk wordt dat toch drie tot vier maanden.

Da Costa Gomez verklaarde rond de jaarwisseling dat de kranen in China ‘bijna volledig’ in elkaar waren gezet. ,,Niet helemaal, maar voor driekwart, want anders passen ze niet onder de Julianabrug door.” Ze zijn volgens de CPS-directeur volledig volgens de wensen en specificaties van Curaçao gebouwd. ,,Daarbij is bijvoorbeeld rekening gehouden met de hoogte en breedte van de kade, maar ook met het gewicht dat de kraan zou moeten tillen.”

Nu ze letterlijk in rustig(er) vaarwater in het Schottegat liggen, worden de kranen van het merk Kalmar hier lokaal afgemonteerd. Dan moeten ze eerst worden getest en vervolgens dient het CPS-personeel te worden opgeleid om met de nieuwe, ongetwijfeld modernere apparatuur te werken. Al met al heeft de aanschaf van de kranen die conform de vereisten en volgens de concessieovereenkomst van 2016 van het type ‘portaal’ of, in het Engels ‘gantry’ zijn, bijna twee keer zo lang geduurd als vooraf ingeschat. Maar, ze zijn er nu en het zal - als het goed is - de kwaliteit en de service van het containerbedrijf ten goede komen en daarmee de traditioneel belangrijke functie van de haven en economie van Curaçao.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).